Categories
Afholdte arrangementer 2014-2016

Antologisk Happy Hour: “Between Magic and Rationality”

Onsdag d. 20. maj kl. 15.00-17.00 i lokale 16.1.62, Institut for Antropologi, Center for Sundhed og Samfund

Program:
15.00-15.05 Velkomst ved Antropologforeningens formand, Bjarke Oxlund
15.05-15.35 Præsentation af antologien “Between Magic and Rationality. On the Limits of Reason in the Modern World” ved lektor Kirsten Marie Raahauge fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,  seniorrådgiver Steffen Jöhncke og lektor Vibeke Steffen fra Institut for Antropologi
15.35-16.05 Diskussion af “Between Magic and Reason. On the Limits of Reason in the Modern World” ved ekstern lektor Susanne Bregnbæk og ekstern lektor Nana Vaaben fra Institut for Antropologi
16.05-16.20 Pause
16.20-17.00 Diskussionen åbnes

Som altid vil der være snacks, vin, øl og vand. Der vil være mulighed for at købe bogen til fordelagtig pris – medbring kontanter. Arrangementet er åbent for alle, og tilmelding er ikke nødvendigt. Vel mødt!

Categories
Afholdte arrangementer 2014-2016

ANTROPOLOGIENS 70 ÅRS JUBILÆUM

VI FEJRER ANTROPOLOGIEN – LØRDAG D. 13. JUNI 2015

 I 1945 åbnede antropologi som fag ved etnografisk samling på Nationalmuseet, mens vi i 1963 fik vores eget selvstændige institut på Københavns Universitet. Siden dengang er faget vokset voldsomt i både popularitet, udbredelse, interessesfære og volumen. Der er gået 20 år siden, vi sidst fejrede antropologien i København, og det er derfor blevet tid til at tage bestik af, hvor faget befinder sig her to årtier senere.

Institut for Antropologi og Antropologforeningen indbyder derfor til 70 års jubilæum i form af et stort anlagt arrangement, hvor internationale og nationale gæster taler med udgangspunkt i antropologiens engagement i verden. Tidligere og nuværende studerende, medlemmer af Antropologforeningen i Danmark, samt ansatte og andre med tilknytning til Institut for Antropologi inviteres hermed til at deltage i jubilæet.

Program

09:00 Velkomst

09:15 Kirsten Hastrup, Københavns Universitet

09:30 Thomas Hylland-Eriksen, Oslo Universitet

11:00 Veena Das, Johns Hopkins University

12:00 Frokost

13:00 Michael Jackson, Harvard University (alm. font)

14:00 Utopia – undervisningsbaseret forskning

15:00 Anna Tsing, UC Santa Cruz/Aarhus Universitet

16:00 Paneldebat

17:00 Postersession

18:00 Ceremonier

19:00 Festmiddag

 

Praktisk

Tid:

Lørdag d. 13. juni 2015, kl. 9.00-19.00 og kl. 19.00-?

Sted:

Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund

Øster Farimagsgade 5

1353 København K

 

For antropologer, der ikke er ansatte, studerende eller censorer ved Institut for Antropologi, forudsætter deltagelse i jubilæet medlemskab af Antropologforeningen og egenbetaling i form af 325 kr. for festmiddagen.

For ansatte, studerende og censorer er dagsprogrammet gratis, mens festmiddagen kræver egenbetaling på 325 kr.

Tilmelding skal ske senest d. 26. maj 2015 på: http://antropologi.ku.dk/ominstituttet/kalender1/jubilaeum-2015/

 

Categories
Afholdte arrangementer 2014-2016

Guest lecture – Professor Mark Goodale

Thursday May 7 from 16.00–18.00
Auditorium 35.01.06, building 35 at the Faculty of Social Sciences (CSS), University of Copenhagen

“THE WORLD AS IT IS AND THE WORLD AS IT WANTS TO BE”

Abstract:
This talk will use insights from the anthropology of human rights to reflect more generally on current debates in Denmark and more widely about the possibilities for intercultural moral understanding. The talk will draw from the ethnography of human rights in order to develop a framework of inter- and transcultural engagement that samples theoretically from Erich Fromm’s argument for normative humanism, Isaiah Berlin’s emphasis on a non-relativist form of pluralism, and James Scott’s classic study of the relationship between resistance and power. The goal is to explore how the work of anthropologists—in dialogue, as always, with a diverse mix of theorists and case studies—can point the way to what Fromm called a more “sane society.”

Biography:
Mark Goodale is an anthropologist, sociolegal scholar, and social theorist. In 2014, after ten years on the faculties of George Mason University and Emory University in the United States, he was appointed to a chair at the University of Lausanne, where is now Professor of Cultural and Social Anthropology. He is the founding Series Editor of Stanford Studies in Human Rights and the author or editor of ten books, including Neoliberalism, Interrupted: Social Change and Contested Governance in Contemporary Latin America (with Nancy Postero, Stanford UP, 2013), Human Rights at the Crossroads (Oxford UP, 2012), Surrendering to Utopia: An Anthropology of Human Rights (Stanford UP, 2009), Dilemmas of Modernity: Bolivian Encounters with Law and Liberalism (Stanford UP, 2008), and The Practice of Human Rights (with Sally Engle Merry, Cambridge UP, 2007). His writings have appeared in, among others, Current Anthropology, American Anthropologist, and American Ethnologist, and he is the author of the chapter on human rights in Blackwell’s Companion to Moral Anthropology (2013) and the chapter on law in Blackwell’s Companion to Latin American Anthropology (2008). He is currently working on a number of new projects, including a critical introduction to anthropology and law and an ethnography of revolution, folk cosmopolitanism, and disenchantment in Bolivia based on several years of research funded by the US National Science Foundation and the Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research.

Categories
Afholdte arrangementer 2014-2016

Generalforsamling

Onsdag d. 22. april 2015, kl. 17.00-19.00 afholdes der generalforsamling i Antropologforeningen. Generalforsamlingen finder sted på Institut for Antropologi, Center for Sundhed og Samfund, i lokale 33.1.19.
Faste punkter på dagsordenen ved generalforsamlinger er:

– Valg af dirigent
– Valg af referent
– Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
– Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
– Valg af medlemmer til bestyrelsen
– Valg af revisor
– Fastsættelse af kontingent
– Eventuelt

Ønsker du at stille op til bestyrelsen eller deltage i generalforsamlingen, bedes du sende en mail til antropologforeningen@anthro.ku.dk senest mandag d. 20. april.

Vi håber på at se dig!

Categories
Afholdte arrangementer 2014-2016

Monographic Happy Hour – “Second Chances – Surviving AIDS in Uganda”

Monday April 27 from 15.00–17.00
Room 16.2.55, Department of Anthropology, CSS

15.00-15.05 Welcome – Antropologforeningen

15.05-15.35 Professor Susan Whyte, Associate Professor Hanne Mogensen  and Professor Emeritus Michael Whyte  from Department of Anthropology will present “Second Chances – Surviving AIDS in Uganda”

15.35-16.05 Professor Lisa Ann Richey from International Development Studies, RUC, will engage in discussion

16.05-16.20 Break

16.20-17.00 Open discussion

As usual we will serve drinks and crispy chips. Registration is not required. We are looking forward to seeing you.

Categories
Afholdte arrangementer 2014-2016

Lancering af Tidsskriftet Antropologi nr. 70 – Optimering

Mandag d. 23. februar kl. 16.00-17.30

Lokale 16.2.55, Institut for Antropologi, Center for Sundhed og Samfund (CSS)

Dette temanummer sætter fokus på menneskets stræben efter at selvudvikle, forandre og forbedre ved hjælp af en mangfoldighed af teknologier og medicinske produkter og servicer, som får afgørende betydning for menneskers selvforståelse og gør kroppen, livet og selvet til et personligt projekt. Tendensen er særligt tydelig inden for sundhed, selvudvikling og kropslig og mental perfektion. Temanummeret går i dybden med eksempler på optimeringspraksisser og de sociale og kulturelle sammenhænge, de eksisterer i, og undersøger, hvordan de forskellige teknikker og praksisser påvirker hverdagsliv og forståelsen af, hvad det vil sige at være menneske.

Ved lanceringen vil redaktørerne sige et par ord om baggrunden for temanummeret efterfulgt af oplæg ved forfatterne Steffen Dalsgaard, Britt Ross Winthereik, Alexandra Ryborg Jønsson, Lærke Riis Pålsson og Maria Holten-Andersen.

Antropologforeningen sørger for forfriskninger til pausen. Arrangementet er åbent for alle, og tilmelding er ikke nødvendigt. Vel mødt!

Categories
Afholdte arrangementer 2014-2016

Antropologforeningen inviterer til debatarrangement

Er lediggang roden til al ondt? Eller al godt? – polemisk eftermiddag om arbejdsløshed, beskæftigelse og samtidens forestillinger om den gode borger

Tid: Torsdag den 29. januar 2015 kl. 14.00 – 17.30

Sted: Center for Sundhed og Samfund, Institut for Antropologi, Øster Farimagsgade 5, 1353, København K, lokale 35.3.12

Tilmelding: Mona Schaldemose på mail: ms@samf.ku.dk senest den 20. januar 2015. Arrangementet er gratis

Formål

Beskæftigelsesområdet har stor politisk bevågenhed, og antropologer har i stigende grad fundet vej til beskæftigelsessektoren. Derfor sætter Antropologforeningen fokus på, hvordan vi i samtiden opfatter og udtrykker de centrale begreber ’lediggang’ og ’arbejdsløshed’.

Den generelle politiske og moralske meningstilkendegivelse i samfundet om arbejdsløse og lediggang bliver ofte udtrykt med bekymrede miner og problemorienterede ytringer om, at det både for den enkelte og for samfundet som helhed kan være socialt, åndeligt og økonomisk nedbrydende ikke at bidrage på arbejdsmarkedet. Populært sagt bliver ledigheden roden til alt ondt og bør derfor bekæmpes med beskæftigelse (og uddannelse).

I 1932 skrev filosoffen Bertrand Russel i et essay med titlen En hyldest til lediggang: ”Vejen til lykke og fremgang ligger i den organiserede reduktion af arbejde”. Ligesom han er citeret for at sige: ”Jeg mener, at der udføres alt for meget arbejde i denne verden, at umådelig skade forårsages af troen på, at arbejde er en dyd.” Hvad mente Bertrand Russell, da han i 1932 bad os om at slappe lidt mere af?

Er lediggang roden til al ondt? Eller roden til al godt?

Hvorfor skal arbejdsløse forandre sig og ikke arbejdsmarkedet? Men hvorfor skulle arbejdsmarkedet forandre sig, når de ledige har problemet?

Hvorfor ser arbejdsmarkedets strukturer ud som de gør? Hvorfor har vi overhovedet et dagpengesystem, hvor dem med et arbejde betaler for dem uden et arbejde? Eller er det forkert at skære i dagpengeområdet?

Er det synd for de arbejdsløse? Eller for dem, der betaler?

Med Russels perspektiver på arbejde og lediggang in mente, vil vi med dette arrangement udfordre, undersøge, nuancere, inspirere og perspektivere de verserende generelle antagelser om arbejdsløshed og lediggang i samtiden ud fra politiske, eksistentielle og samfundsmæssige betingelser. Hvilke antropologiske og filosofiske anskuelser kalder det på? Oplægsholdernes opgave bliver derfor også at tage stilling til, hvad forskningen kan bidrage med.

Program

14.00 – 14.15:                   Velkommen og introduktion til eftermiddagen v/Antropologforeningen

14.15 – 14.45:                   Karen Lisa Salamon (lektor, Institut for Antropologi, KU):

Ulønnet arbejde – frivilligt arbejde: Et historisk tilbageslag?

14.45 – 15.15:                   Mikkel Bo Madsen (adjunkt, Professionshøjskolen Metropol):

Hvad skal der dog komme ud af det? Aktuelle studier af beskæftigelsesrettede indsatser for socialt udsatte

15.15 – 15.30:                   Pause med øl og vand

15.30 – 16.00:                   Martin D. Munk (Professor, Aalborg Universitet):

Ulighed i et nyt lys – den store samfundsomvæltning: fra iværksætter livsform til lønmodtager livsform og offentlig forsørgelse

16.00 – 16.15:                   Pause med øl og vand

16.15 – 17.15:                   Spørgsmål fra politikere – og de øvrige deltagere:

Christian Juhl (MF, arbejdsmarkedsordfører, Enhedslisten) og Lennart Damsbo-Andersen (MF, beskæftigelsesordfører, Socialdemokratiet) vil stille kritiske spørgsmål til oplægsholderne

17.15 – 17.30:                   Afrunding v/Antropologforeningen

Categories
Afholdte arrangementer 2014-2016

Monografisk Happy Hour – Årets sidste

Onsdag den 17. december kl. 16.00-18.00 i lok. 4.1.12, Ethnographic Exploratory, CSS.

Kom til Antropologforeningens sidste Monografiske Happy Hour i dette år. Denne gang vil de fire forfattere Ida Wentzel Winther, Charlotte Palludan, Eva Gulløv, som alle tre er lektorer på Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU, Århus Universitet og Mads Middelboe Rehder, som er ph.D. stipendiat samme sted, præsentere deres nye bog “Hvad er søskende? Praktiske og følsomme forbindelser”.

Program:

16.00-16.05 Velkomst ved Bjarke Oxlund, formand for Antropologforeningen

16.05-16.35 Præsentation af  “Hvad er søskende? Praktiske og følsomme forbindelser” ved Ida Wentzel WintherCharlotte PalludanEva Gulløv & Mads Middelboe Rehder fra Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU, Århus Universitet

16.35-17.05 Diskussion af  “Hvad er søskende? Praktiske og følsomme forbindelser” ved Karen Fog Olwig, professor på Institut for Antropologi, Københavns Universitet

17.05-17.20 Pause

17.20-18.00 Diskussionen åbnes for alle

Som altid vil der være snacks, vin, øl og vand. Arrangementet er åbent for alle, og tilmelding er ikke nødvendigt. Vel mødt!

 

Hvis du har lyst til en smagsprøve på arrangementet, så se denne film, som er lavet i forbindelse med bogen “Hvad er søskende? Praktiske og følsomme forbindelser”:

http://www.youtube.com/watch?v=UmDOc6z0d3g&index=1&list=PLyfKAsjyD0wE9gcCFoRl3tpF9d-CS408k

Filmen er en del af et antropologisk forskningsprojekt om søskendeskab i Danmark. Det samlede forskningsmateriale indeholder interview, observationer og filmet feltarbejde med 94 børn og unge fra forskellige slags familier.
I filmen medvirker 30 børn og unge fra 10 søskendekonstellationer. De kan bo sammen med deres søskende eller have søskende fordelt i flere hjem eller på efterskoler. Nogle har søskende som er flyttet hjemmefra.
De deltagende børn og unge fortæller om, hvordan søskenderelationer kan være krævende, træge og besværlige, men også skabe nærhed og give omsorg.
Filmen viser hvordan man kan være søskende på mange måder. Nogle har søskende, andre bliver sat sammen i søskendelignende forhold. Søskende bevæger sig mellem steder og i forhold til hinanden. Vi taler om bevægelige søskendeskaber.

Categories
Afholdte arrangementer 2014-2016

Monografisk Happy Hour

Onsdag den 12. november kl. 15.30-17.30 i lok. 4.1.12, Ethnographic Exploratory, CSS.

Endnu en gang inviterer Antropologforeningen til en Monografik Happy Hour. Denne gang med Marianne Holm Pedersens nye bog “ Iraqi women in Denmark: Ritual performance and belonging in everyday life”.

Program:

15:30 – 15:35 Velkomst

15:35 – 16:05 Præsentation af ”Iraqi women in Denmark : Ritual performance and belonging in everyday life” v. Marianne Holm Pedersen, Seniorforsker & koordinator for Dansk Folkemindesamling

16:05 – 16:35 Diskussion af ”Iraqi women in Denmark: Ritual performance and belonging in everyday life” v. Bjarke Oxlund, lektor, Institut for Antropologi, Københavns Universitet

16:35 – 16:50 Pause

16:50 – 17:30 Åben diskussion

Som altid vil der være snacks, vin, øl og vand. Arrangementet er åbent for alle, og tilmelding er ikke nødvendigt. Vel mødt!

Categories
Afholdte arrangementer 2014-2016

Årsmøde

Fredag den 21. november 2014 kl. 12.00 – ? på Moesgaard Museum, Århus

Kom til årsmøde i Antropologforeningen og Dansk Etnografisk Forening. Det bliver en spændende dag, med blandt andet Thomas Hylland Eriksen, Anne Knudsen og Carsten Jensen. Kom og mød kendte som ukendte fagfæller og få nye faglige input.

Deltagelse er gratis for medlemmer, men kræver tilmelding. Tilmelding sker på følgende link: https://dansketnografiskforening.nemtilmeld.dk/1/

Der organiseres også couchsurfing – mangler du en sofa, eller har en, skriv til: kontakt@etnografiskforening.dk