Categories
Afholdte arrangementer 2014-2016

Antropologforeningen inviterer til debatarrangement

Er lediggang roden til al ondt? Eller al godt? – polemisk eftermiddag om arbejdsløshed, beskæftigelse og samtidens forestillinger om den gode borger

Tid: Torsdag den 29. januar 2015 kl. 14.00 – 17.30

Sted: Center for Sundhed og Samfund, Institut for Antropologi, Øster Farimagsgade 5, 1353, København K, lokale 35.3.12

Tilmelding: Mona Schaldemose på mail: ms@samf.ku.dk senest den 20. januar 2015. Arrangementet er gratis

Formål

Beskæftigelsesområdet har stor politisk bevågenhed, og antropologer har i stigende grad fundet vej til beskæftigelsessektoren. Derfor sætter Antropologforeningen fokus på, hvordan vi i samtiden opfatter og udtrykker de centrale begreber ’lediggang’ og ’arbejdsløshed’.

Den generelle politiske og moralske meningstilkendegivelse i samfundet om arbejdsløse og lediggang bliver ofte udtrykt med bekymrede miner og problemorienterede ytringer om, at det både for den enkelte og for samfundet som helhed kan være socialt, åndeligt og økonomisk nedbrydende ikke at bidrage på arbejdsmarkedet. Populært sagt bliver ledigheden roden til alt ondt og bør derfor bekæmpes med beskæftigelse (og uddannelse).

I 1932 skrev filosoffen Bertrand Russel i et essay med titlen En hyldest til lediggang: ”Vejen til lykke og fremgang ligger i den organiserede reduktion af arbejde”. Ligesom han er citeret for at sige: ”Jeg mener, at der udføres alt for meget arbejde i denne verden, at umådelig skade forårsages af troen på, at arbejde er en dyd.” Hvad mente Bertrand Russell, da han i 1932 bad os om at slappe lidt mere af?

Er lediggang roden til al ondt? Eller roden til al godt?

Hvorfor skal arbejdsløse forandre sig og ikke arbejdsmarkedet? Men hvorfor skulle arbejdsmarkedet forandre sig, når de ledige har problemet?

Hvorfor ser arbejdsmarkedets strukturer ud som de gør? Hvorfor har vi overhovedet et dagpengesystem, hvor dem med et arbejde betaler for dem uden et arbejde? Eller er det forkert at skære i dagpengeområdet?

Er det synd for de arbejdsløse? Eller for dem, der betaler?

Med Russels perspektiver på arbejde og lediggang in mente, vil vi med dette arrangement udfordre, undersøge, nuancere, inspirere og perspektivere de verserende generelle antagelser om arbejdsløshed og lediggang i samtiden ud fra politiske, eksistentielle og samfundsmæssige betingelser. Hvilke antropologiske og filosofiske anskuelser kalder det på? Oplægsholdernes opgave bliver derfor også at tage stilling til, hvad forskningen kan bidrage med.

Program

14.00 – 14.15:                   Velkommen og introduktion til eftermiddagen v/Antropologforeningen

14.15 – 14.45:                   Karen Lisa Salamon (lektor, Institut for Antropologi, KU):

Ulønnet arbejde – frivilligt arbejde: Et historisk tilbageslag?

14.45 – 15.15:                   Mikkel Bo Madsen (adjunkt, Professionshøjskolen Metropol):

Hvad skal der dog komme ud af det? Aktuelle studier af beskæftigelsesrettede indsatser for socialt udsatte

15.15 – 15.30:                   Pause med øl og vand

15.30 – 16.00:                   Martin D. Munk (Professor, Aalborg Universitet):

Ulighed i et nyt lys – den store samfundsomvæltning: fra iværksætter livsform til lønmodtager livsform og offentlig forsørgelse

16.00 – 16.15:                   Pause med øl og vand

16.15 – 17.15:                   Spørgsmål fra politikere – og de øvrige deltagere:

Christian Juhl (MF, arbejdsmarkedsordfører, Enhedslisten) og Lennart Damsbo-Andersen (MF, beskæftigelsesordfører, Socialdemokratiet) vil stille kritiske spørgsmål til oplægsholderne

17.15 – 17.30:                   Afrunding v/Antropologforeningen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *