Categories
Afholdte arrangementer 2014-2016

Generalforsamling

Onsdag d. 22. april 2015, kl. 17.00-19.00 afholdes der generalforsamling i Antropologforeningen. Generalforsamlingen finder sted på Institut for Antropologi, Center for Sundhed og Samfund, i lokale 33.1.19.
Faste punkter på dagsordenen ved generalforsamlinger er:

– Valg af dirigent
– Valg af referent
– Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
– Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
– Valg af medlemmer til bestyrelsen
– Valg af revisor
– Fastsættelse af kontingent
– Eventuelt

Ønsker du at stille op til bestyrelsen eller deltage i generalforsamlingen, bedes du sende en mail til antropologforeningen@anthro.ku.dk senest mandag d. 20. april.

Vi håber på at se dig!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *