Mød bestyrelsen for 2022/2023

Mød bestyrelsen for 2022/2023

AMALIE NOER RASMUSSEN
HVEM ER JEG?
Jeg er antropolog uddannet fra Københavns Universitet. Lige nu arbejder jeg i Red Barnet med fokus på forebyggelse og håndtering af digitale krænkelser. Her er jeg en del af teamet omkring SletDet Rådgivningen, hvilket er en rådgivning for børn og unge, der har oplevet noget ubehageligt på nettet. Jeg kan bruge min antropologiske faglighed i mit job, men jeg nyder også at dyrke antropologiske nørderier som en del Antropologforeningens bestyrelse.

HVORFOR BESTYRELSESMEDLEM?
Jeg er først og fremmest bestyrelsesmedlem for at sikre et antropologisk fællesskab for alle antropologer. Personligt ser jeg bestyrelsesarbejdet som en mulighed for at dyrke antropologien og skabe møder mellem antropologer, der arbejder vidt forskellige steder og med mangeartede opgaver. Jeg bliver motiveret af at mødes med andre, der har antropologien til fælles og skabe noget sammen. Det kan være et stort event, en intim oplæsning eller en indsigtsfuld podcast.

HVAD VIL JEG I ÅR?
I mit arbejde i bestyrelsen har jeg særligt haft fokus på foreningens lydside, hvor vi har produceret podcasts. Det arbejde glæder jeg mig til at fortsætte med – måske i samarbejde med dig? Vi byder altid folk med nye og spændende ideer velkommen. Derudover vil jeg gerne sikre, at vi har en bæredygtig struktur som forening. Det er vigtigt for mig, at vi sikrer, at bestyrelsesarbejdet er afstemt på en fornuftig måde, da det er er frivilligt arbejde, vi udfører på vegne af alle foreningens medlemmer.

ANNA STUB THYGESEN 
HVEM ER JEG?
Jeg læser på mit 6. semester på min bachelor i antropologi på Københavns Universitet, og er lige nu i praktik i et produktionsselskab, hvor jeg er med til producere afsnit til radioprogrammet Hjernekassen på P1 og en TV-serie om hjernens oprindelse og udvikling. Derudover er jeg ansat som studenter kurator i Etnografisk Eksploratorium ved KU. Jeg interesseret i den audiovisuelle og digitale antropologi og er kan godt lide at eksperimentere med multimodale metoder og andre kreative formidlingsformer, som musik, kunst og teater.

HVORFOR BESTYRELSESMEDLEM?
Jeg er blevet en del af bestyrelsen, da jeg ønsker at være en del af et fagligt fællesskab, hvor man inspirerer hinanden til at lege med antropologien og dens metoder. I dette fællesskab håber jeg på at vi sammen kan blive klogere på alt det som antropologien rummer og hvordan vi kan få antropologisk viden ud til et endnu bredere publikum og ind i den offentlige debat.  

HVAD VIL JEG I ÅR?
Jeg vil gerne bidrage med min nysgerrighed og erfaringer multimodale metoder, og være med til at udvikle på foreningens podcast og visuelle formidling. Derudover glæder jeg mig til at vi skal afholde en masse fede events, som samler færdiguddannede og studerende på tværs af aldre og interesser både inden- og udenfor universitetet.

ASTRID OBERBORBECK ANDERSEN
HVEM ER JEG?
Jeg er lektor ved Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet, hvor jeg underviser i Teknoantropologi og forsker i menneske-miljø relationer. Antropologien er for mig en slags følgesvend (M/K+) som er aktiveret i mit daglige arbejde på universitetet, i undervisning, vejledning og samtaler med studerende, og i min forskning, der både er antropologisk og tværfaglig. Jeg elsker at eksperimentere med former og formater for antropologiske metoder, analyse- og formidlingsformer, og at sætte antropologien i spil i og for forskellige fællesskaber. 

HVORFOR BESTYRELSESMEDLEM?
Bestyrelsen er et fællesskab, hvor vi seriøst og kreativt udvikler rammer og formater for møder mellem antropologer på tværs af årgange og generationer. Vi centrerer antropologien og sætter den i spil i mangfoldige sammenhænge. Det er fedt! Desuden er det lærerigt og berigende at samarbejde med antropologer, der til dagligt arbejder med forskellige opgaver.

HVAD VIL JEG I ÅR?
Vores populære Happy Hours, hvor nye antropologiske værker præsenteres, fejres og diskuteres, fortjener at blive videreudviklet, i sammenhæng med andre arrangement-typer som vi er i gang med at konceptudvikle. Måske har du gode ideer og lyst til at være med?

FIONA MOSSMAN
HVEM ER JEG?
Jeg er nyuddannet antropolog med specialisering i sundhedsantropologi. Mit feltarbejde og efterfølgende speciale handlede om behandlingen af kroniske smerter. Det er et emne, jeg arbejder videre med i form af en videnskabelig artikel, som jeg skriver i samarbejde med en gruppe antropologer, der har skrevet specialer inden for lignende områder. Til daglig arbejder jeg som ledelseskonsulent i Sekretariatet for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser på Københavns Professionshøjskole, og jeg er på den måde fortsat inden for mit interesseområde, som er mennesker, sundhed og sygdom. 

HVORFOR BESTYRELSESMEDLEM?
Jeg blev bestyrelsesmedlem i 2020, da jeg ønskede at være en del af et antropologisk fagligt fællesskab på tværs af aldre, professioner og interesseområder. Jeg var studerende, da jeg meldte mig ind i bestyrelsen, og jeg syntes det kunne være spændende at få en føling med, hvad der rører sig i antropologien i Danmark både inden og uden for universitetets mure. Jeg er fortsat med at være medlem, da jeg synes, det er fedt at være en del af det faglige fællesskab, hvor jeg kan dyrke antropologien og min faglighed. Som bestyrelsesmedlem er der gode muligheder for at udvikle og skabe forskellige initiativer, der kan bidrage til, at antropologer i Danmark kan mødes. 

HVAD VIL JEG I ÅR?
Jeg er med i en taskforce, hvor vi forsøger at gentænke Antropologforeningens arrangementer, så vi kan holde forskellige typer af begivenheder, der tiltrækker et bredt publikum. Det er noget, jeg rigtig gerne vil fortsætte med, da vi laver nogle spændende begivenheder, og da antropologien kan formidles i et hav af forskellige formater.

JANICE S. PEDERSEN
HVEM ER JEG?
Jeg er uddannet kandidat i antropologi fra Københavns Universitet, hvor jeg havde fokus på medicinsk og økonomisk antropologi, samt gerontologi. Jeg har læst og arbejdet mange år i Storbritannien, inden jeg i 2016 flyttede hjem til Danmark. Jeg har i dag især stor interesse i, hvordan vi bruger teknologi til at forbedre services og produkter, især indenfor det offentlige.

HVORFOR BESTYRELSESMEDLEM?
Jeg har været bestyrelsesmedlem siden 2017, da jeg ønsker at bidrage til et styrket fagligt fællesskab antropologer imellem. Indtil videre har jeg især været med til at forbedre de interne rammer for bestyrelsens arbejde og koordineret kommunikation på de sociale medier.

HVAD VIL JEG I ÅR?
Jeg er i år valgt som dansk ambassadør for EASA AAN, den europæiske antropologi forenings anvendt antropologi netværk. Jeg glæder mig til at være bindeled mellem Antropologforeningen i Danmark og vores europæiske fagfæller indenfor anvendt antropologi og til at profilere anvendt antropologi. AAN konferencen, Why the World Needs Anthropologists foregår i år i Berlin til september – vel mødt!

KATRINE VINTOV
HVEM ER JEG?
Jeg skriver lige nu speciale om lokale landmænd og fremtidens landskaber i det sydlige Himmerland. I samarbejde med forskningsprojektet Lokale Landvindinger, KU, kigger vi nærmere på tværgående forhandlinger mellem styrelser, kommuner og landmænd, der forsøger at finde fælles fodslag i omlægningen af en dansk ådal. Jeg er vild med de indsigter, som antropologi kan sætte i spil på tværs af steder, tider, fagligheder og mennesker.

HVORFOR BESTYRELSESMEDLEM?
For mig er bestyrelsesarbejdet en mulighed for at lære en masse; om antropologi, om bestyrelsesarbejde, om at skabe og afholde events, og ikke mindst om, hvad andre antropologer går og laver. Bestyrelsen er et sted, hvor vi mødes om antropologi og har en fælles interesse i at bruge den til noget. På den måde er det både sjovt og meget lærerigt.

HVAD VIL JEG I ÅR?
Jeg glæder mig til at arbejde videre med foreningens infrastruktur og bestyrelsens arbejdsprocesser, der i fremtiden vil give os grundlag for at udvide vores aktivitetsudbud og generelle virke. Og så ser jeg især frem til at udvikle foreningens lydside. Måske i samarbejde med dig? 🙂

MAIA EBSEN
HVEM ER JEG?
Jeg er adjunkt ved Københavns Professionshøjskole hos Nationalt Center for Erhvervspædagogik, hvor jeg underviser på en diplomuddannelse og forsker i erhvervsuddannelserne. Jeg har tidligere lavet en Ph.d. på institut for antropologi på Københavns universitet, hvor jeg undersøgte forbindelser mellem håndværk og politiske bevægelser. Jeg er altid nysgerrig efter at forny mine antropologiske kompetencer gennem nye praksiserfaringer og aktuelle teoretiske diskussioner.

HVORFOR BESTYRELSESMEDLEM?
Jeg nyder at deltage i antropologiske fællesskaber, der spænder på tværs af faglige interesser, erfaringer og generationer. I bestyrelsen kan jeg være med til at sætte rammerne for sådanne fællesskaber. Her er gode samtaler, faglighed og formidling i fokus, når vi faciliterer møder mellem antropologer i Danmark.

HVAD VIL JEG I ÅR?
Vi er i gang med at planlægge vores årsmøde 2022, som vi regner med at afholde i september. Måske sidder du inde med et godt forslag til nye aktiviteter, vi kan lave?

MARIA AARUP
HVEM ER JEG?
Jeg studerer på 6. semester, men tager lige nu tilvalgsfag på kønsstudier. Derudover er jeg ansat som juniorkonsulent i Ingerfair, som er et konsulenthus med ekspertise i civilsamfundet. Jeg er med til at indsamle viden i forskellige projekter, og har for nyligt haft et særligt fokus på det psykosociale arbejdsmiljø mellem frivillige og ansatte.

HVORFOR BESTYRELSESMEDLEM?
Jeg har det seneste år været væk fra det antropologiske institut pga. praktik og valgfag, og har derfor haft stort behov for at komme tilbage til et fagfællesskab med andre antropologer. Vi kigger samtidig ind i at dekonstruere ”bestyrelsen” i Ingerfair, fordi der er en udbredt generationsudfordring, hvor unge sjældent vælger bestyrelsesarbejdet, når det kommer til frivilligt arbejde, hvilket jeg gerne vil prøve at forstå hvorfor.

HVAD VIL JEG I ÅR?
Som studerende på institut for antropologi, vil jeg gerne udbrede kendskabet til det arbejde, der bliver lavet i antropologforeningens bestyrelse, så flere af de studerende kommer til vores arrangementer. Derfor vil jeg prøve at undersøge, hvilke aktiviteter mine medstuderende vil finde interessante, så vi forhåbentlig kan få flere nye og aktive medlemmer 😀

MY MADSEN
HVEM ER JEG?
Jeg arbejder interdisciplinært i projektet Fleksible Fællesskaber på Center for Social Urban Modelling, hvor antropologer, historikere og arkitekter skal udvikle byggede modeller for fremtidens urbane former. Jeg mener, at antropologi kontinuerligt skal bruges og nytænkes gennem samarbejder, out-put formater og metodeudvikling. Hvordan ser antropologi fx ud når det er formidlet som et bygget urbant miljø?

HVORFOR BESTYRELSESMEDLEM?
Med erfaring i interdisciplinær og eksperimenterende forskning vil jeg sætte fokus på styrken, vigtigheden og alsidigheden i antropologi.

HVAD VIL JEG ISÆR?
Jeg vil gerne bringe antropologiske indsiger ind i samfundsdebatten, styrke udvekslingen af viden på tværs af antropologiske felter og arbejdspladser og opfordre til at tage antropologien ud på ´dybt vand´ i nye arbejdskonstellationer.

SAMANTHA BRESLIN 
WHO AM I?
I’m an assistant professor in the Department of Anthropology at the University of Copenhagen. I’m also associated with the Copenhagen Centre for Social Data Science. My research centres the production of norms, values, and inequities in computing, engineering, and data cultures. My current research interests focus particularly on future-making in tech entrepreneurship.

WHY JOIN?
I’ve always thought that one of the wonderful things about anthropology is the wide diversity of topics and interests that can be pursued. I joined board to learn more about and support the diverse ways anthropologists in Denmark research, work, and engage in the world.

WHAT DO I WANT TO DO THIS YEAR?
I look forward to working with the other board members and help support the work of anthropologists in diverse fields.

THERESE THORSTHOLM
HVEM ER JEG?
Jeg er antropolog og konsulent hos sundhed.dk, som udvikler digitale løsninger til det offentlige. Her ser jeg mig som en ambassadør for borgere og sundhedsfaglige og skal være med til at sikre, at de offentlige digitale løsninger skaber værdi for brugerne. Jeg har de seneste 10 år arbejdet med brugerinvolvering, sundhed og digital udvikling i det offentlige og private.

HVORFOR BESTYRELSESMEDLEM?
Jeg er totalt begejstret over det antropologiske fag og den viden, som antropologer kan bidrage med i organisationer, i udvikling af produkter og i udvikling af teknologi. Det er centralt at have et fagligt netværk – både til brug i ens arbejde og udbredelsen af viden om antropologien, og også til at nørde antropologien igennem.

HVAD VIL JEG I ÅR?
I år er jeg også engageret i den internationale konference for antropologer og designere, EPIC 2022, hvor jeg vil repræsentere Antropologforeningen internationalt. Derudover vil jeg også sørge for, at vi får mulighed for at tale om antropologien på arbejdsmarkedet i endnu højere grad.

JEPPE FISCHER
(info følger)

LARS RICHARD RASMUSSEN
(info følger)