Categories
Afholdte arrangementer 2014-2016

Lancering af Tidsskriftet Antropologi nr. 70 – Optimering

Mandag d. 23. februar kl. 16.00-17.30

Lokale 16.2.55, Institut for Antropologi, Center for Sundhed og Samfund (CSS)

Dette temanummer sætter fokus på menneskets stræben efter at selvudvikle, forandre og forbedre ved hjælp af en mangfoldighed af teknologier og medicinske produkter og servicer, som får afgørende betydning for menneskers selvforståelse og gør kroppen, livet og selvet til et personligt projekt. Tendensen er særligt tydelig inden for sundhed, selvudvikling og kropslig og mental perfektion. Temanummeret går i dybden med eksempler på optimeringspraksisser og de sociale og kulturelle sammenhænge, de eksisterer i, og undersøger, hvordan de forskellige teknikker og praksisser påvirker hverdagsliv og forståelsen af, hvad det vil sige at være menneske.

Ved lanceringen vil redaktørerne sige et par ord om baggrunden for temanummeret efterfulgt af oplæg ved forfatterne Steffen Dalsgaard, Britt Ross Winthereik, Alexandra Ryborg Jønsson, Lærke Riis Pålsson og Maria Holten-Andersen.

Antropologforeningen sørger for forfriskninger til pausen. Arrangementet er åbent for alle, og tilmelding er ikke nødvendigt. Vel mødt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *