Categories
Afholdte arrangementer 2014-2016

Lancering af Tidsskriftet Antropologis temanumre om Velfærdsstaten

Tirsdag d. 17. maj, kl. 16.00-18.30 i lokale 35.01.44 (bygning 35)
Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K

Antropologforeningen og Tidsskriftet Antropologi inviterer til lancering af det dobbelte temanummer Velfærdsstaten. Ved lanceringen vil redaktørerne sige et par ord om baggrunden for de to temanumre efterfulgt af korte oplæg ved forfatterne Katrine Schepelern Johansen & Julie Rahbæk, Bodil Hedegaard Ludvigsen, Lisanne Wilken, Inger Anneberg &  Nils Bubandt, Thomas Derek Robinson. Derefter vil Ove Kaj Pedersen, som har bidraget med et efterord, holde et oplæg med diskussion, inspiration og forslag til videre forskning, som er udsprunget af hans læsning af de to temanumre. Til sidst vil der være god tid til diskussion mellem oplægsholderne og publikum.

Efter oplæg og diskussion byder Antropologforeningen som altid på forfriskninger. Det vil være muligt at købe temanumrene til en ekstraordinær lanceringspris – ét nummer for 150 kr. Betaling foregår kontant.

Categories
Anbefaling

Antroforestillingen 2016 ved Institut for Antropologi: Antrogeddon

D. 14. – 15. april 2016. Forestillingen starter kl. 20.00, og dørene åbner kl. 19.30.
Chr. Hansen Auditoriet, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K.

Antroforestillingen inviterer til premiere på årets forestilling – Antrogeddon.
Forestillingen tager os tilbage til en imaginær tid, hvor antropologien som fagdisciplin skulle bevise sit værd og fandt sin rette plads i samfundsvidenskaben. I ægte antropologisk stil tager Antrogeddon os med til det vigtigste feltarbejde i antropologiens historie. Forvent det uudforskede og udforsk det uforventede!

Læs mere om forestillingen og billetter på Antroforestillingens facebookside: https://www.facebook.com/antroforestillingen/

 

Categories
Afholdte arrangementer 2014-2016

Hvor skal de bygge, hvor skal de bo? Flygtningemodtagelse i Danmark – erfaringer og anbefalinger fra migrationsforskningen

Mandag d. 7. marts 2016, Kl. 16.00 – 18.30
Bygning 35, lokale 35.01.05 Center for Sundhed og Samfund (CSS), Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, København K

Antropologforeningen og migrationsforskergruppen på Institut for Antropologi inviterer til samtale mellem forskere, kommunale aktører og andre der arbejder med flygtningemodtagelse. Med arrangementet ønsker vi at styrke forbindelsen mellem forskning, politik og praksis. Samtalen tager udgangspunkt i tre indlæg:

Sammenhænge mellem migrationsforskning og migrationspolitik i Danmark
Martin Bak Jørgensen, forsker ved AAU,

90´ernes flygtningelandsbyer og erfaringer med midlertidigt ophold blandt bosniske flygtninge
Kristina Grünenberg, forsker ved KU

Asylcentres betydning og konsekvenser for lokalsamfund i danske landdistrikter
Birgitte Romme, forsker ved AMIS, KU og Zachary Whyte, forsker ved KU,

Ordstyrer: Steffen Jöhncke, Seniorrådgiver ved KU

Efter diskussionen byder Antropologforeningen på drinks og snacks.

Du skal tilmelde dig på antropologforeningen@anthro.ku.dk senest mandag d. 29. februar 2016.

Alle er velkomne!

Categories
Afholdte arrangementer 2014-2016

Monografisk Happy Hour: “Figurations of the Future”

Tirsdag d. 1. marts fra kl. 15.00-17.00
Lokale 4.1.12, Etnografisk Eksploratorium, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5

Antropologforeningen inviterer til årets første Monografiske Happy Hour, hvor adjunkt Stine Krøijer vil præsentere sin monografi “Figurations of the Future. Forms and Temporalities of Left Radical Politics in Nothern Europe”.

Program:
15.00-15.05 Velkomst ved Antropologforeningen
15.05-15.35 Præsentation af monografien “Figurations of the Future. Forms and Temporalities of Left Radical Politics in Nothern Europe” ved adjunkt Stine Krøijer fra Institut for Antropologi, Københavns Universitet
15.35-16.05 Diskussion af “Figurations of the Future. Forms and Temporalities of Left Radical Politics in Nothern Europe” ved adjunkt Martin Demant Frederiksen fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet
16.05-16.20 Pause
16.20-17.00 Diskussionen åbnes

Som altid vil der være snacks, vin, øl og vand. Der vil være mulighed for at købe bogen til fordelagtig pris – medbring kontanter. Arrangementet er åbent for alle, og tilmelding er ikke nødvendig.

Vel mødt!

Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside: http://www.berghahnbooks.com/title.php?rowtag=KroijerFigurations

Categories
Anbefaling

Kom på (næsten gratis) innovations-studietur til München i marts!

I marts tilbyder Projekt- og Karrierevejledningen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet en studietur om innovation og entreprenørskab til München for KU-studerende med en bæredygtig forretningsidé eller virksomhed.

Hvis du selv er, eller du kender en eller flere studerende med en bæredygtig forretnings-idé eller egen virksomhed, kan I komme på studietur til München.

Læs mere her, hvor alt om turen er beskrevet: www.ie.ku.dk/studerende/munich

Ansøgningsfristen er den 1. februar. Ansøgningen sendes til karrierevejleder Maibritt Jensen på maje@samf.ku.dk

Categories
Anbefaling Uncategorized

Job offer: three vacant, salaried PhD studentships

The Department of Social Anthropology, Stockholm University announces three vacant, salaried PhD studentships.

Closing date for applications: 27/2/2016

Read more: http://www.su.se/english/about/vacancies/vacancies-new-list?rmpage=job&rmjob=907&rmlang=UK

 

Categories
Anbefaling

Job offer: Assistant Professor in consumer studies and intercultural encounters

At the Department of Culture and Global Studies, The Faculty of Humanities, at Aalborg University a position as assistant professor within consumer studies and intercultural encounters is open for appointment from 1 May 2016 or as soon as possible after this date. The position is available for a period of 4 years.

Closing date for applications: 15/02/2016

Read more: http://www.stillinger.aau.dk/vis-stilling/?vacancy=793474

Categories
Anbefaling

Jobopslag: projektleder ved Forbrugerrådet Tænk

Forbrugerrådet Tænk søger en projektleder for gældsrådgivningen med særligt fokus på ledelse af frivillige.

Ansøgningsfrist: D. 21. december 2015

Læs mære her: http://taenk.dk/om-os/job-i-forbrugerraadet-taenk/erfaren-projektleder-til-gaeldsraadgivning

Categories
Anbefaling

Rapport Release: Den nye landbefolkning. Asylcentres betydning og konsekvens for lokale fællesskaber i danske landdistrikter

Tirsdag den 15. december kl. 15.00-17.00
Etnografisk Eksploratorium, lok. 4.1.12, CSS, Øster Farimagsgade 5

Forskergruppen i Migration og Social Mobilitet ved Institut for Antropologi inviterer til release af rapporten “Den nye landbefolkning: Asylcentres betydning og konsekvens for lokale fællesskaber i danske landdistrikter”.

Hvilke betydninger og konsekvenser har asylcentre for lokale fællesskaber i danske landdistrikter? Det spørgsmål har Birgitte Romme Larsen og Zachary Whyte undersøgt i deres netop afsluttede forskningsprojekt, “Den nye landbefolkning,” med udgangspunkt i Langeland, Norddjurs og Jelling. Kom og hør dem præsentere deres projekt, der bl.a. viser at de mindre lokalsamfund i landdistrikterne generelt forholder sig ganske pragmatisk til tilstedeværelsen af asylcentre, hvor de lokale borgere mest er optaget af, hvordan de får det bedste ud af naboskabet til et asylcenter.

Der vil blive serveret julegodter til arrangementet. Tilmelding er ikke nødvendig.

Categories
Anbefaling

Indkaldelse af artikler til Tidsskriftet Antropologis temanummer ANTROPOLOGISK ETIK

Tidsskriftet Antropologi indkalder hermed til et temanummer om etiske problemstillinger i forskningen. Videnskaberne er gennem de seneste årtier blevet underlagt politisk styring og et relevansbegreb, hvor videnskabelig praksis vurderes ud fra målbare bidrag til samfundsøkonomien. Men hvad med videnskabernes forpligtelse til hele tiden at gentænke, hvad der udgør relevante problematikker, og til at producere viden, der adresserer bredere nationale og globale problematikker, og hvor målet ikke kan reduceres til kroner og ører?

Med dette nummer inviterer vi til bidrag, der diskuterer vores rolle som forskere inden for vidensregimer, hvor vi forventes at alliere os med forskellige og ofte modsatrettede interesserer i og uden for vores felter. Hvem producerer vi egentlig viden for, og hvad er de etiske, sociale og politiske konsekvenser af vores forskningspraksis? Temanummeret tager afsæt i nyere debatter om antropologiens relevans – som fx formuleret i Meskell & Pels’ (2005) ide om embedded ethics – for at flytte spørgsmålet om forskningens betydning ud i felten og dens relationer, og i den såkaldte  ”ethics of taking sides” (Armbruster 2008), som fordrer en konstant etisk refleksion i forhold til arbejdet som antropolog.

Mens etik har figureret i antropologien som en refleksion over forskningsrelationer, og der er opstået en ny antropologi om moral (Fassin 2012), så ønsker vi her at sætte spørgsmålstegn ved vores egen etik: Hvordan udvælger vi bestemte forskningsområder, og hvis interesser reflekterer det? På hvilken måde indvirker vores analytiske optikker på valg af felt og vores bredere konklusioner? Hvordan navigerer vi mellem forskelligartede krav til vores forskning? Hvem vil vi gerne lave antropologi for, og hvordan forsøger vi at forene vores egne interesser med problematikker og konkrete problemer, som vi observerer i vores felter? Hvad vil det egentlig sige, at antropologi som akademisk disciplin er forpligtet på sine felter (Hastrup 2009)? Og hvad betyder den typiske antropologs klassestatus og universitetsmiljøets institutionelle ramme for vidensproduktionen (Sundar 2007)?

Vi inviterer til bidrag, der stiller skarpt på disse og andre relaterede spørgsmål; bidrag, der reflekterer over konsekvensen af vores praksis som antropologer og de tilhørende dilemmaer i håbet om at blive bedre rustet til at svare på det overordnede spørgsmål: Hvordan gør vi antropologien til et redskab for vores engagement i verden?

Deadline for abstract på 300 ord: 1. februar 2016. Sendes til tidsskrift@anthro.ku.dk
Deadline for artikler: 1. juni 2016.
Temaredaktion: Dan Vesalainen Hirslund, Hanne Veber, Bo Wagner Sørensen