Arrangementer

Arrangementer i Antropologforeningen

Som medlem af Antropologforeningen har du mulighed for at deltage i workshops, debatseminarer og foredrag. Formålet med vores arrangementer er til dels at formidle ny forskning og nye tendenser indenfor faget og dels at skabe kontakt mellem de enkelte medlemmer. Til mange af vores arrangementer udarbejder vi derfor en netværksliste med deltagernes faglige oplysninger, som hver enkelt selv vælger, om de vil være en del af.

Som medlem modtager du også invitation til lanceringsarrangementer i forbindelse med udgivelsen af et nyt tidsskrift.

Gennem årene har foreningen afholdt en lang række forskelligartede arrangementer – fra film og foredrag med lysbilleder fra felten, over debataftener og høringer, til seminarer, workshops og kursusforløb.

Initiativer og gennemførelse af aktiviteter afhænger af kræfter og ideer hos den til enhver tid siddende bestyrelse og andre aktive medlemmer. Har du selv en idé, er du altid velkommen til at kontakte Antropologforeningen.