Categories
Anbefaling

Seminar om designantropologi ved forskergruppen Business and Organisational Anthropology

Onsdag d. 4. marts kl. 9.15 – 16.00

Alexandersalen, Københavns Universitet
Bispetorv 1-3, København K

“Designantropologien” er en efterspurgt og anvendt kompetence både i offentlige og private insitutioner. Der hænger fængende illustrationer af brugerrejser i kommunens lange og retvendte korridorer, der står designprototyper af fremtidige produkter i virksomhedens udviklingsafdeling, og ude i “markedet” indsamler etnografen inspiration til værdiskabende design-services. Designantropologien omtales ofte som et produktivt redskab til at skabe vækst og fremgang i det danske samfund.

Med udgangspunkt i en voksende efterspørgsel efter og debat om denne faglige hybrid inviterer Institut for Antropologi, Københavns Universitet til et åbent seminar. Her vil praktikere og forskere gennem oplæg og debat stille skarpt på designantropologien i Danmark.

I første del af seminaret vil ledere og medarbejdere fra Novo Nordisk, DesignIt, Hospitalsenheden Horsens og Oticon konkretisere den designantropologiske praksis med eksempler fra deres arbejde.

I anden del vil der blive lagt op til en bredere debat,hvor førende forskere inden for feltet vil reflektere over og diskutere, hvad designantropologien er et udtryk for, og hvilke implikationer design kan have for antropologisk tænkning og praksis. Seminaret afsluttes med en fælles debat.

Program
9.15 – 9.45: Ankomst og registrering
9.45 – 10.00: Velkomst v/ Simon Lex, KU
10.00 – 10.30: Kirsten Lauritsen, Novo Nordisk (ikke bekræftet)
10.30 – 11.00: Sofie Holstein, Designit
11.00 – 11.30: Thea Boje Windfelt, Hospitalsenheden Horsens
11.30 – 12.00: Ditte Marie Nissen Storgaard, Oticon og SDU
12.00 – 13.00: Frokost 13.00 – 13.45: Christian Bason, Dansk Design Center
13.45 – 14.30: Wendy Gunn, SDU Design
14.30 – 15.15: Karen Lisa Salamon, KU og Ida Engholm, KADK
15.15 – 15.30: Pause
15.30 – 16.00: Opsummering og fælles debat

Tilmelding
Senest den 1. marts 2015 til Loa Teglgaard Christensen,Loa.Kristine.T.Christensen@anthro.ku.dk,

Deltagelse er gratis. No show fee på 250 DKK.

Læs mere på Institut for Antropologis hjemmeside: http://antropologi.ku.dk/ominstituttet/kalender1/seminar-designantropologi/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *