Categories
Anbefaling

KAMPEN OM DISCIPLINERNE – Kan antropologer og sociologer påvirke politikken?

Onsdag d. 25. november kl. 17.15-19 i Etnografisk Eksploratorium (CSS. 4.1.12)

Mereimellem.dk inviterer til debatarrangement:

KAMPEN OM DISCIPLINERNE – Kan antropologer og sociologer påvirke politikken?

Stadig flere sociologer og antropologer sidder i dag i stillinger, hvor de arbejder med politikudvikling af forskellig slags – i ministerier, internationale organisationer, NGOer og interesseorganisationer. Denne udvikling peger på en masse muligheder, men også en masse udfordringer for vores faglighed.
I hvor høj grad kan vi tage vores faglighed med ind i politikudviklingen, når vi arbejder side om side med økonomer, jurister og statskundskabere?
Er det muligt at bidrage med et sociologisk eller antropologisk perspektiv på problemstillinger såsom menneskerettigheder, klimaforandringer, arbejdsmarkeds- eller udenrigspolitik – eller kommer vores fagligheder til kort i mødet med de klassiske DJØF-discipliner?
Kan et antropologisk eller sociologisk menneske- og samfundssyn forenes med de krav, der bliver stillet i forskellige former for policy making?

Disse spørgsmål og en masse andre vil vi tage fat på, når vi den 25. november diskuterer vores fagligheders rolle, muligheder og udfordringer i det politikudviklende arbejde sammen med 4 antropologer og sociologer, der til daglig arbejder med politik på forskellig vis.

Til at åbne debatten har vi fået Finn Collin og David Budtz Pedersen, der begge er medforfattere til bogen “Kampen om disciplinerne” til at komme og give deres analyse af, hvilken rolle de forskellige fagligheder, særligt de humanistiske og de såkaldt “bløde” samfundsfaglige discipliner spiller i samfundet i dag.
Efterfølgende vil der være debat med forfatterne og de fire paneldeltagere:
– Birgitte Feiring, antropolog, Institut for Menneskerettigheder
– Darriann Riber, antropolog, Udenrigsministeriet
– Sarah Steinitz, sociolog, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
– Marc Schade-Poulsen, antropolog, EuroMed Rights

Vi vil servere snacks og sodavand, og det vil være muligt at forsyne sig med et glas vin eller en øl til en bilig pris.

Vi glæder os meget til at se jer.

Link til facebook-event: https://www.facebook.com/events/1509979219319576/

Med venlig hilsen
Redaktionen,

Mereimellem.dk

Categories
Anbefaling

Indkaldelse af artikler til Tidsskriftet Antropologis temanummer INNOVATION

Innovation bliver hovedsageligt fremlagt og analyseret ud fra et vestligt markedsorienteret perspektiv, hvor fokus er på økonomisk værdiskabelse. Innovation er inden for denne logik bredt forankret som begreb og praksis i både private og offentlige institutioner. Det innovative fremstår som universalløsning på alt fra miljøkatastrofer og flygtningekriser til byudvikling og kommunikationsbehov. Grundlæggende er innovation blevet et allestedsnærværende instrument, som skal sikre høj økonomisk levestandard og fremtidig vækst.

Den instrumentelle forståelse af innovation er også under beskydning. Den bliver af kritikere fremstillet som overfladisk og ”varm luft”. Modeller, værktøjer og artefakter, der skal ”booste” arbejdsprocesser med kreativitet og nytænkning, bliver defineret som ubrugelige og i værste fald ligegyldige. Innovation fremstår her som et støvet fænomen, der langt fra lever op til det påståede potentiale.

Vi ønsker antropologiske perspektiver på innovation, og vi søger artikler, der belyser innovative praksisser og forståelser på tværs af etnografiske kontekster: Hvad sker der i den improvisatoriske musikskabelse blandt rappere i Tanzania? Hvordan forhandles og måles den gode idé til et nyt produkt i den globale legetøjsvirksomhed? Hvad betyder anvendelsen af nye velfærdsteknologier for den ældre borger i sundhedssektoren i Danmark. Eller hvordan forandrer og udfordrer alternative udvekslingsaktiviteter i slumkvarteret i Sao Paolo det brasilianske økonomiske system?

Innovation befinder sig også i det antropologiske arbejdsdomæne. I en artikel af tænketanken Mandag Morgen forklarer R&D direktøren i Coloplast, at antropologer har nøglen til den innovative værdiskabelse. Dette stærke udsagn er ikke et enligt tilfælde, og antropologer bliver i stort omfang ansat i private og offentlige sektorer for at arbejde med innovation inden for områder som for eksempel brugerbehov, kulturforandring og servicedesign.

Med dette in mente spørger vi endvidere, hvorfor antropologen bliver set som en attraktiv ressource i det innovative arbejde? Hvad har en kritisk-analytisk socialvidenskab at gøre i arbejdet med at skabe innovation? Med andre ord: Hvad kobler det innovative og det antropologiske – og hvad adskiller de to?

I forlængelse af ovenstående ønsker dette temanummer af Tidsskriftet Antropologi at nuancere innovation ud fra tre perspektiver. Vi søger:
1)      Kritiske analyser af innovation som begreb i nutidens markedsorienterede samfund.

2)      Antropologiske bidrag fra både vestlige og ikke-vestlige samfund, som analyserer innovative praksisser og forståelser.

3)      Diskussioner af en tilsyneladende tæt kobling mellem innovation og antropologi, og herunder konkrete eksempler på antropologers arbejde med innovation.

Deadline for abstracts (300 ord): 14. december 2015. Sendes til: tidsskrift.antropologi@anthro.ku.dk

Deadline for artikler: 1. marts 2016.


Temaredaktion: Loa Kristine Teglgaard, Karen Lisa Salamon, Christina Vega, Christoffer Nejrup og Simon Lex.

Categories
Anbefaling

Nye bestyrelsesmedlemmer søges til Antropologforeningen i Danmark

Ekstraordinær Generalforsamling onsdag d. 4. november 2015, kl. 18.00-20.00, i lokale 33.1.18, Center for Sundhed og Samfund

Antropologforeningen er inde i en fremgangsrig epoke, hvor medlemstallet over de sidste fem år er tidoblet, hvor arrangementerne løber af stablen i høj frekvens, og hvor foreningens synlighed er blevet stærkt forøget – bl.a. med brug af et nyt logo. Understøttet af en studentermedhjælper finansieret af Institut for Antropologi har en række driftige bestyrelser således kunne notere sig en lang række succeser, der kulminerede i 50-års Jubilæumsarrangementet tilbage i juni (samarrangeret med Institut for Antropologi).

Julie Rahbæk Møller, Kasper Tang Vangkilde og Bjarke Oxlund har længe udgjort en stabil kerne i bestyrelsens arbejde, men ønsker nu at give depechen videre til nye og friske kræfter, som kan være med til at definere Antropologforeningens profil og fremtidige virke. Et tidligere strategipapir (”Vision 2015”) bør derfor erstattes eller videreudvikles med afsæt i nye idéer og visioner. Lykkeligvis stiller den nuværende kasserer, Thomas Hughes, sig til rådighed som formand for bestyrelsen fremadrettet, ligesom adskillige nuværende bestyrelsesmedlemmer har tænkt sig at fortsætte deres gode arbejde.

Imidlertid er det vigtigt, at bestyrelsen nu suppleres med flere nye medlemmer, så det momentum, der er skabt, ikke alene kan opretholdes, men også fremmes i en fortsat opadgående kurve. Der indkaldes derfor til Ekstraordinær Generalforsamling i Antropologforeningen i Danmark d. 4. november kl. 18-20 med henblik på at udvide kredsen af bestyrelsesmedlemmer.

Alle danske antropologer og antropologistuderende med noget på hjerte opfordres derfor til at stille op.

Vel mødt!

Categories
Anbefaling

Væksthuset søger antropologer til konsulentstilling

Væksthuset søger i øjeblikket konsulenter til at arbejde beskæftigelsesrettet og socialfagligt. De søger i København med opstart hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes til ansoegning@vaeksthus.dk. Skriv ”uopfordret ansøgning” i emnelinjen på din mail. Der afholdes samtaler løbende. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på deres hjemmeside www.vaeksthus.dk eller kontakt Væksthuset på T: 8824 5400. Væksthuset har afdelinger i København, Odense og Viborg.

Tryk på dette opslags titel for at se stillingsbeskrivelsen i læsbart format.

Categories
Anbefaling

ReD Associates Apprenticeship Program

ReD Associates søger kandidater til korte (lønnede) ’apprenticeships’ for kandidater – se link.

http://www.redassociates.com/the-apprenticeship-program/

Categories
Anbefaling

Statens Institut for Folkesundhed: Videnskabelig assistent med henblik på ph.d.-projekt søges

På Statens Institut for Folkesundhed vil de gerne iværksætte et ph.d.-projekt, der undersøger rygning blandt unge. De søger derfor en videnskabelig assistent, der vil blive ansat til at udvikle og formulere sit eget ph.d.-projekt inden for dette emne. Der er vide rammer for projektets konkrete udformning og tilgang. De forventer, at den videnskabelige assistent vil overgå til en stilling som ph.d.-studerende inden for få måneder. Læs mere her: https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/Vacancy.cfm?PortalID=3794&VacatureID=757903&Vacancy=GENOPSLAG.

Spørgsmål kan rettes til Morten Hulvej Rod, mhj@si-folkesundhed.dk, tlf. 65 50 78 00.

Categories
Anbefaling

Antropologisk bogbyttedag

Etnografisk Eksploratorium inviterer til antropologisk bogbyttedag d. 19 august kl. 14-17 samt d. 28. september kl. 15-18. Bogbytteriet finder sted i EE i lokale 4.1.12 på Center for Sundhed og Samfund.

Spørgsmål kan rettes til Cecilie Rubow: cecilie.Rubow@anthro.ku.dk

Categories
Anbefaling

Associate professorship in South Asian Studies

The Department of Cross-Cultural and Regional Studies, Faculty of Humanities, University of Copenhagen (UCPH), Denmark, invites applications for an associate professorship in South Asian Studies to be filled by 1 February 2016 or as soon as possible thereafter.

Please find the full announcement here: http://employment.ku.dk/faculty/?show=750602

 

Application deadline: 01-09-2015

Applications must be submitted online in Adobe PDF or Word format.

Categories
Anbefaling

Anthropology and sociology as/of ethics

Torsdag d. 5. marts kl. 16.00-17.30
Ethnographic Exploratory – lokale 4.1.12, Center for Sundhed og Samfund (CSS)

Hvad har vold, hovedjægere, anbragte unge, løgn, kaos, rødvin og snacks til fælles? Kom til debatarrangement med mereimellem.dk og få svaret!

Torsdag d. 5. marts kickstarter mereimellem.dk en række af fyraftens-debatter med et arrangement, hvor vi skal diskutere antropologiens og sociologiens etiske fordringer, samt hvordan etik kan udgøre et analytisk objekt i vores forskning.

Tea Torbenfeldt Bengtsson fra Sociologisk Institut og Henrik Hvenegaard Mikkelsen fra Institut for Antropologi vil på baggrund af deres feltstudier med henholdsvis unge anbragte i sikrede institutioner og filippinske hovedjægere åbne op for en bredere diskussion af, hvordan etik former vores forskningspraksis, og hvordan man kan studere etik og moral.

Mereimellem.dk sørger for vin og snacks til de fremmødte. Tag din antropolog- og sociolog-venner under armen og vær med til en hyggelig og inspirerende eftermiddag. Vi glæder os til at se jer!

Categories
Anbefaling

Seminar om designantropologi ved forskergruppen Business and Organisational Anthropology

Onsdag d. 4. marts kl. 9.15 – 16.00

Alexandersalen, Københavns Universitet
Bispetorv 1-3, København K

“Designantropologien” er en efterspurgt og anvendt kompetence både i offentlige og private insitutioner. Der hænger fængende illustrationer af brugerrejser i kommunens lange og retvendte korridorer, der står designprototyper af fremtidige produkter i virksomhedens udviklingsafdeling, og ude i “markedet” indsamler etnografen inspiration til værdiskabende design-services. Designantropologien omtales ofte som et produktivt redskab til at skabe vækst og fremgang i det danske samfund.

Med udgangspunkt i en voksende efterspørgsel efter og debat om denne faglige hybrid inviterer Institut for Antropologi, Københavns Universitet til et åbent seminar. Her vil praktikere og forskere gennem oplæg og debat stille skarpt på designantropologien i Danmark.

I første del af seminaret vil ledere og medarbejdere fra Novo Nordisk, DesignIt, Hospitalsenheden Horsens og Oticon konkretisere den designantropologiske praksis med eksempler fra deres arbejde.

I anden del vil der blive lagt op til en bredere debat,hvor førende forskere inden for feltet vil reflektere over og diskutere, hvad designantropologien er et udtryk for, og hvilke implikationer design kan have for antropologisk tænkning og praksis. Seminaret afsluttes med en fælles debat.

Program
9.15 – 9.45: Ankomst og registrering
9.45 – 10.00: Velkomst v/ Simon Lex, KU
10.00 – 10.30: Kirsten Lauritsen, Novo Nordisk (ikke bekræftet)
10.30 – 11.00: Sofie Holstein, Designit
11.00 – 11.30: Thea Boje Windfelt, Hospitalsenheden Horsens
11.30 – 12.00: Ditte Marie Nissen Storgaard, Oticon og SDU
12.00 – 13.00: Frokost 13.00 – 13.45: Christian Bason, Dansk Design Center
13.45 – 14.30: Wendy Gunn, SDU Design
14.30 – 15.15: Karen Lisa Salamon, KU og Ida Engholm, KADK
15.15 – 15.30: Pause
15.30 – 16.00: Opsummering og fælles debat

Tilmelding
Senest den 1. marts 2015 til Loa Teglgaard Christensen,Loa.Kristine.T.Christensen@anthro.ku.dk,

Deltagelse er gratis. No show fee på 250 DKK.

Læs mere på Institut for Antropologis hjemmeside: http://antropologi.ku.dk/ominstituttet/kalender1/seminar-designantropologi/