Anbefaling

Page 3

23 articles in category Anbefaling / Subscribe

The Eleventh Conference on Hunting and Gathering Societies (CHAGS 11) will be taking place in Vienna from September 7-11, 2015.

Deadline for Call for Papers is February 20, 2015. You can find all relevant information on the CHAGS 11 homepage.

The Vienna conference will be a joint effort by four among the major anthropological institutions in town – the World Museum Vienna, the Institute for Social Anthropology of the Austrian Academy of Sciences, the Department of Social and Cultural Anthropology at the University of Vienna, and the Anthropological Society Vienna.
Please save the date, bookmark our homepage, and subscribe to our CHAGS 11 newsletter by sending an e-mail to chags11@univie.ac.at with “subscribe” in the subject field.

https://chags.univie.ac.at/

 

Tid: Fredag den 23. januar 2015 kl. 14.00  (Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis).

Sted: Københavns Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Gothersgade 140, Audit. 1, 1353 København K. Efter forsvaret er Institut for Antropologi vært ved en reception i lokale 16.2.55.

Bedømmelsesudvalg

  • Lektor Vibeke Steffen, Institut for Antropologi, Københavns Universitet (formand)
  • Senior Lecturer Deirdre McKay, Department of Geography, Geology and the Environment, Keele University, UK
  • Professor Karsten Pærregaard, Institutionen för globala studie, Göteborgs universitet, Sverige

Resumé

Siden år 2000 har tusindvis af unge filippinske migranter været au pair i Danmark. Officielt skal de ”udvide deres kulturelle horisont” ved at leve midlertidigt med en dansk værtsfamilie. Mod at udføre husligt arbejde, modtager de kost, logi og lommepenge, hvilket muliggør at de kan sende vigtige remitter hjem. Men deres tid i Danmark er ofte også en del af længerevarende migrationer. Baseret på ti måneders feltarbejde blandt nuværende og tidligere au pair i Danmark, og ti ugers feltarbejde blandt deres familier i filippinerne, undersøger afhandlingen hvordan au pair ophold indgår i au pairernes længere livsforløb. Au pairernes lokale og transnationale familierelationer udvikler sig over tid og har stor betydning for de unge kvinders færd. Samtidigt er au pair migration også en måde at udvikle sig selv på, og det indebærer både socialt informerede forestillinger og håb om fremtiden, samtidigt med, at au pairerne skabe nye positioner for sig selv indenfor de familier, de deltager i, både i Filippinerne og i Danmark.

Afhandlingens centrale etnografiske komponent udgøres af fire artikler, som alle fremhæver au pairernes agens ved at se deres migration som en dynamisk personlig og social oplevelse. Hermed viser afhandlingen, hvordan au pairernes familiedeltagelse og drømme om fremtiden sammenflettes med deres økonomiske muligheder, begrænsninger og ansvar. På baggrund af en tendens, hvor filippinske au pairer typisk bliver forstået i lyset af deres prekære situation som husarbejdere fra det globale Syd, demonstrerer afhandlingens første artikel hvordan Facebook kan være et frugtbart metoderedskab til at åbne for nye forskningstemaer. De følgende tre artikler benytter begrebet forbundethed til at udforske au pairernes transnationale og lokale sociale netværksforbindelser. Der argumenteres for, at filippinske au pairer kan forstå deres ophold i udlandet som en åbning for personlig udvikling og social anerkendelse. På den baggrund undersøges det, hvordan au pairerne benytter migration til at repositionere sig selv indenfor deres filippinske familier, og hvordan deres forsøg på at finde en social position i de danske hjem reflekterer modsatrettede forventninger til familieskabelse. Baseret på deres migrantstatus som au pairs må disse unge kvinder derfor forhandle mellem forskellige moralske og kontraktuelle rettigheder og forpligtelser, som karakteriserer de lokale og transnationale familier de deltager i. Dette studie om filippinsk migration gennem det danske au pair program taler således til forskning indenfor migranthusarbejde, transnationale familierelationer, og de former for selv-skabelse som filippinsk migration kan medvirke til.