Categories
Afholdte arrangementer 2014-2016

Lancering af Tidsskriftet Antropologis temanumre om Velfærdsstaten

Tirsdag d. 17. maj, kl. 16.00-18.30 i lokale 35.01.44 (bygning 35)
Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K

Antropologforeningen og Tidsskriftet Antropologi inviterer til lancering af det dobbelte temanummer Velfærdsstaten. Ved lanceringen vil redaktørerne sige et par ord om baggrunden for de to temanumre efterfulgt af korte oplæg ved forfatterne Katrine Schepelern Johansen & Julie Rahbæk, Bodil Hedegaard Ludvigsen, Lisanne Wilken, Inger Anneberg &  Nils Bubandt, Thomas Derek Robinson. Derefter vil Ove Kaj Pedersen, som har bidraget med et efterord, holde et oplæg med diskussion, inspiration og forslag til videre forskning, som er udsprunget af hans læsning af de to temanumre. Til sidst vil der være god tid til diskussion mellem oplægsholderne og publikum.

Efter oplæg og diskussion byder Antropologforeningen som altid på forfriskninger. Det vil være muligt at købe temanumrene til en ekstraordinær lanceringspris – ét nummer for 150 kr. Betaling foregår kontant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *