Categories
Afholdte arrangementer 2019

Lancering af DATA

Tidsskriftet Antropologi og Antropologforeningen inviterer til lancering af temanummeret Data, med indlæg fra temaredaktionen og forfatterne!
Der vil være god tid til diskussion mellem oplægsholderne og publikum.
Det bliver festsligt og uformelt!

Om tidsskriftet:
“Hvordan identificeres og indhentes data, og hvordan behandles data implicit og eksplicit analytisk? Og hvad sker der, når data bliver ’big’? Temanummeret beskæftiger sig med nye tilgange til og forståelser af videnskabelige data i antropologien og samfundsvidenskaberne i bredere forstand. I antropologien arbejde der på forskellige måder med data, og temanummeret vil bringe disse forskellige m¨der frem i lyset samt diskutere og måske udvide rammerne for, hvad antropologisk viden kan bestå i.”

Som abonnent, vil du kune tage dit nummer med hjem i år. Der vil selvfølgelig også være mulighed for at købe nummeret i løssalg.
Antropologforeningen byder som altid på forfriskninger. Alle er velkomne!

Torsdag d. 27. juni, kl. 17.00-19.00
Etnografisk Eksploratorium, lokale 4.1.12
CSS, Øster Farimagsgade 5,
1353 København K

Ved solskin rykker vi udenfor.