Categories
Afholdte arrangementer 2018

Dansk Kommuneantropologi – muligheder og udfordringer

Kommunerne er blevet et stort antropologisk arbejdsfelt i de seneste årtier. Men hvad laver antropologerne egentlig på de forskellige kommunale områder? Hvordan fungerer den kommunale verden som ramme om antropolog-arbejde? Hvilke særlige muligheder for at udfolde sig giver kommunen – og hvilke udfordringer kan man møde som antropolog?

Antropologisk Analyse på Københavns Universitet, MANTRA, Moesgårds Antropologiske Analyseenhed på Aarhus Universitet og Antropologforeningen, inviterer til et to-dages seminar,

den 14. og 15. november 2018 – første dag i København og anden dag i Aarhus.

Vi håber, at særligt kommunalt ansatte antropologer har lyst til at deltage og udveksle og gøre os alle klogere på dansk kommuneantropologi anno 2018.

Pris for begge dage inkl. forplejning: kr. 300, studerende kr. 200

Tilmelding: https://eventsignup.ku.dk/danskkomuneantropologi

 

Program d. 14. november (KU)

10:00   Velkomst v/Steffen Jöhncke og Bettina Skårup, Antropologisk Analyse, KU

10:30   Oplæg: Vidensarbejde i den politisk styrede organisation v/ Mette Larsen, leder af Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, Københavns Kommune

11.15          Workshop – del 1 (refleksions- og debatspørgsmål omdeles forud)

12.00          Frokost

12.30    Oplæg: Nye veje til borgerinddragelse og samskabelse v/Kristine Rødgaard Andersen, programleder i Sundheds- og Socialforvaltningen, Rødovre Kommune

13.15    Oplæg: Faggrupper og målgrupper – om at skabe refleksioner og oversættelser v/Dorte Bjerregaard Jensen, chefkonsulent i Strategi, Kommunikation og HR, Gladsaxe Kommune

14.00         Kaffe & kage

14.15          Workshop – del 2

14:45         Plenumdebat – inkl. Opsamling fra workshopdialogerne

15.45    Stafetten kan gå videre: Skal der etableres et netværk, arrangeres et årsmøde eller lign.?

16:00         Tak for i dag

 

Arr. i København foregår d. 14. november kl. 10-16

v/ Institut for Antropologi, Københavns Universitet

Øster Farimagsgade 5, 1353 København K.

Bemærk: Arr. foregår i bygning 2, lokale 2.0.63

 

Program d. 15. november (AU)

10:00   Velkomst v/Johanne Korsdal Sørensen Moesgårds Antropologiske Analyseenhed, MANTRA

10:10   Oplæg: Fra ord til handling i praksis – om implementering af strategier i kommunal (og privat) kontekst v/Maja Hjort Just, Specialkonsulent, HR og Strategi, Københavns Kommune

10:50   Oplæg: Antropolog, akademiker og brandslukker. At arbejde i en politisk styret organisation v/Anja Elkjær Rahbek, Udviklingskonsulent, Social, Sundhed & Omsorg og Beskæftigelse, Viborg Kommune

11.30          Workshop – del 1 (refleksions- og debatspørgsmål omdeles forud)

12.00          Frokost

12.30    Oplæg: Hvorfor nøjes med det halve? – om design tænkning som tilgang til offentlig innovation v/Johanne Mose Entwistle, Innovationskonsulent, Center for Innovation i Aarhus, IKT-Lab Aarhus Kommune.

13.15    Oplæg: Den kommunale organiserings muligheder og begrænsninger v/Rune Kier Nielsen, Strategisk Kommunikationskonsulent, Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, AquaGlobe.

14.00          Kaffe & kage

14.15          Workshop – del 2

14:45         Plenumdebat – inkl. Opsamling fra workshopdialogerne

15.45    Stafetten kan gå videre: Skal der etableres et netværk, arrangeres et årsmøde eller lign.?

16:00         Tak for i dag

 

Arr. i Aarhus foregår d. 15. november kl. 10-16

v/ Moesgårds Antropologiske Analyseenhed, Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet

Bemærk:
Arrangementet i Århus afholdes i:
Bygning 1325, lokale 240
Bartholins Allé 10
8000 Aarhus C

Se lokaliteten her:
http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/