Categories
Anbefaling

PhD Defense: Karina Märcher Dalgas’s – Au Pair Trajectories. Family relations, self-making and migratory endeavors among Filipinas in Denmark.

Tid: Fredag den 23. januar 2015 kl. 14.00  (Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis).

Sted: Københavns Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Gothersgade 140, Audit. 1, 1353 København K. Efter forsvaret er Institut for Antropologi vært ved en reception i lokale 16.2.55.

Bedømmelsesudvalg

  • Lektor Vibeke Steffen, Institut for Antropologi, Københavns Universitet (formand)
  • Senior Lecturer Deirdre McKay, Department of Geography, Geology and the Environment, Keele University, UK
  • Professor Karsten Pærregaard, Institutionen för globala studie, Göteborgs universitet, Sverige

Resumé

Siden år 2000 har tusindvis af unge filippinske migranter været au pair i Danmark. Officielt skal de ”udvide deres kulturelle horisont” ved at leve midlertidigt med en dansk værtsfamilie. Mod at udføre husligt arbejde, modtager de kost, logi og lommepenge, hvilket muliggør at de kan sende vigtige remitter hjem. Men deres tid i Danmark er ofte også en del af længerevarende migrationer. Baseret på ti måneders feltarbejde blandt nuværende og tidligere au pair i Danmark, og ti ugers feltarbejde blandt deres familier i filippinerne, undersøger afhandlingen hvordan au pair ophold indgår i au pairernes længere livsforløb. Au pairernes lokale og transnationale familierelationer udvikler sig over tid og har stor betydning for de unge kvinders færd. Samtidigt er au pair migration også en måde at udvikle sig selv på, og det indebærer både socialt informerede forestillinger og håb om fremtiden, samtidigt med, at au pairerne skabe nye positioner for sig selv indenfor de familier, de deltager i, både i Filippinerne og i Danmark.

Afhandlingens centrale etnografiske komponent udgøres af fire artikler, som alle fremhæver au pairernes agens ved at se deres migration som en dynamisk personlig og social oplevelse. Hermed viser afhandlingen, hvordan au pairernes familiedeltagelse og drømme om fremtiden sammenflettes med deres økonomiske muligheder, begrænsninger og ansvar. På baggrund af en tendens, hvor filippinske au pairer typisk bliver forstået i lyset af deres prekære situation som husarbejdere fra det globale Syd, demonstrerer afhandlingens første artikel hvordan Facebook kan være et frugtbart metoderedskab til at åbne for nye forskningstemaer. De følgende tre artikler benytter begrebet forbundethed til at udforske au pairernes transnationale og lokale sociale netværksforbindelser. Der argumenteres for, at filippinske au pairer kan forstå deres ophold i udlandet som en åbning for personlig udvikling og social anerkendelse. På den baggrund undersøges det, hvordan au pairerne benytter migration til at repositionere sig selv indenfor deres filippinske familier, og hvordan deres forsøg på at finde en social position i de danske hjem reflekterer modsatrettede forventninger til familieskabelse. Baseret på deres migrantstatus som au pairs må disse unge kvinder derfor forhandle mellem forskellige moralske og kontraktuelle rettigheder og forpligtelser, som karakteriserer de lokale og transnationale familier de deltager i. Dette studie om filippinsk migration gennem det danske au pair program taler således til forskning indenfor migranthusarbejde, transnationale familierelationer, og de former for selv-skabelse som filippinsk migration kan medvirke til.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *