Categories
Afholdte arrangementer 2014-2016

Monografisk Happy Hour: Cape Verde, Let’s Go: Creole Rappers and Citizenship in Portugal

Monografisk Happy Hour with Derek Pardue, November 10th , room 4.1.12 at CSS, Øster Farimagsgade 5.

15.00-15.05 Welcome from Antropologforeningen’s chairman Thomas Hughes

15.05-15.35 Presentation of the book ”Cape Verde, Let’s Go: Creole Rappers and Citizenship in Portugal” by Derek Pardue, Associate Professor at the Department of Culture and Society – Brasilian Studies, Aarhus University.

15.35-16.05 Discussion of the book ”Cape Verde, Let’s Go: Creole Rappers and Citizenship in Portugal” by Professor Henrik Vigh from the Department of Anthropology at the University of Copenhagen.

16.05-16.20 Break

16.20-17.00 Open the floor for discussion

We will serve snacks, vine and beer. Everyone is welcome! We look forward to seeing you!

About the monograph:
Musicians rapping in kriolu – a hybrid of Portuguese and West African languages spoken in Cape Verde – have recently emerged from Lisbon’s periphery. They popularize the struggles with identity and belonging among young people in a Cape Verdean immigrant community that shares not only the kriolu language but its culture and history. Drawing on fieldwork and archival research in Portugal and Cape Verde, Derek Pardue introduces Lisbon’s kriolu rap scene and its role in challenging metropolitan Portuguese identities. Pardue demonstrates that Cape Verde, while relatively small within the Portuguese diaspora, offers valuable lessons about the politics of experience and social agency within a postcolonial context that remains poorly understood. As he argues, knowing more about both Cape Verdeans and the Portuguese invites clearer assessments of the relationship between the experience and policies of migration. That in turn allows us to better gauge citizenship as a balance of individual achievement and cultural ascription. Deftly shifting from domestic to public spaces and from social media to ethnographic theory, Pardue describes an overlooked phenomenon transforming Portugal, one sure to have parallels in former colonial powers across twenty-first-century Europe.

Categories
Afholdte arrangementer 2014-2016 Uncategorized

Monografisk Happy Hour – Fragile Elite: The Dilemmas of China’s Top University Students

Monografisk Happy Hour med Susanne Bregnbæk.

Kl. 15.00-15.05 Velkomst ved Antropologforeningens formand Thomas Hughes

Kl. 15.05-15.35 Præsentation af monografien ”Fragile Elite: The Dilemmas of China’s Top University Students” ved Susanne Bregnbæk, Assistant Professor ved University College Capital (UCC).

15.35-16.05 Diskussion af monografien monografien ”Fragile Elite: The Dilemmas of China’s Top University Students” ved lektor Karen Valentin fra Pædagogisk Antropologi, DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

16.05-16.20 Pause

16.20-17.00 Diskussionen åbnes

Som altid vil der være snacks, vin, øl og vand. Arrangementet er åbent for alle, og tilmelding er ikke nødvendigt. Vel mødt!

Om Fragile Elite: The Dilemmas of China’s Top University Students:
China’s One Child Policy and its rigorous national focus on educational testing are well known. But what happens to those “lucky” few at the very top of the pyramid: elite university students in China who grew up under the One Child Policy and now attend the nation’s most prestigious universities? How do they feel about having made it to the top of an extremely competitive educational system—as their parents’ only child? What pressures do they face, and how do they cope with the expectations associated with being the best?

Fragile Elite explores the contradictions and perplexities of being an elite student through immersive ethnographic research conducted at two top universities in China. Susanne Bregnbæk uncovers the intimate psychological strains students suffer under the pressure imposed on them by parents and state, where the state acts as a parent and the parents reinforce the state. Fragile Elite offers fascinating insights into the intergenerational tensions at work in relation to the ongoing shift in educational policy and definition of what a “quality” student, child, and citizen is in contemporary China
Link: http://www.sup.org/books/title/?id=24788

Categories
Afholdte arrangementer 2014-2016

Happy Happy Hour

Antropologforeningen inviterer alle medlemmer til et særarrangement, som skal sætte fokus på det allervigtigste i foreningen: Os selv!!

Vi i bestyrelsen syntes, det var tid til at gøre noget ekstra ud af netværksskabelsen, både den sociale og faglige, som hidtil har levet et lidt skjult liv. Vi vil trække den sociale kapital helt frem i lyset og fejre os selv, og de forbindelser, vi kan skabe mellem hinanden.

Programmet byder på to indslag:

— “Antro møder antro uden logos” – en udvidet selskabsleg —
Dette netværksarrangement er en anledning til lære bekendte og ubekendte fagfæller bedre at kende.
Med inspiration fra musikken og dansens verden vil komponist og stud. pæd.antro Casper H. Cordes facilitere, at vi møder hinanden uden sproget som krykstok.
Det er en mulighed for at møde andre sider af os selv og hinanden end dem, som det obligate talende CV viser frem.
En uformel, alvorligt humoristisk leg til at bryde isen.

— Fri (netværks-)leg —
Her vil vi meget gerne høre jeres input til indhold og form i nuværende og fremtidige arrangementstyper i “Happy Hour” serien.

Netværksarrangementet finder sted:
D. 30/9 kl. 17-21. Lok. 33.1.19 på CSS, SU d. 23/9 til antropologforeningen@anthro.ku.dk

Der vil blive serveret sandwich og drikkevarer.

Vel mødt!

Antropologforeningen i Danmark

Categories
Afholdte arrangementer 2014-2016

Seminar: Antropologer i “Medicon Valley”

Dansk farma og biotek er i verdensklasse. Virksomheder som Novo Nordisk, Leo Pharma og Coloplast har sikret sig vægtige positioner på globale sundhedsmarkeder, og sammen tegner de sig for et væsentligt bidrag til udvikling og vækst i det danske samfund.

I arbejdet med at sikre viden og innovation anvender dansk farma og biotek antropologiske og andre kvalitative tilgange og metoder.

Antropologer finder indsigt i patienternes dagligdag, definerer og designer produktrejsen fra idé til anvendelse, analyserer organisatoriske arbejdsprocesser og skaber viden om interaktion og udvikling på tværs af nationale, kulturelle og institutionelle skel. Kort fortalt giver antropologer en ny forståelse af den hverdag og verden, som medicinalbranchen er bygget op omkring.

I forlængelse af denne udvikling inviterer Institut for Antropologi, Københavns Universitet til et åbent seminar, hvor praktikere og forskere med udgangspunkt i konkrete eksempler fra dagligdagen vil belyse og diskutere antropologiens anvendelse i ”medicon valley”.

Seminaret vil slutte af med en paneldebat, der omhandler antropologien som alternativ vej til vækst og innovation.

Program
13.00 – 13.15: Velkomst – Dekan Troels Østergaard, KU
13.15 – 13.30: Introduktion – Lektor Hanne Mogensen, KU
13.30 – 13.50: Leo Pharma – Antropolog Sofie Gro Søndergaard
13.50 – 14.10: Novo Nordisk – Senior Advisor Bo Wesley
14.10 – 14.40: Pause
14.40 – 15.00: Institut for Antropologi – Prof. Ayo Wahlberg, KU
15.00 – 15.20: Coloplast – TBA
15.20 – 16.00: Paneldebat – Adjunkt Simon Lex, KU
16.00 – 16.30: Uformel reception

Tilmelding senest d. 23. september til Karen-Kathrine Vedel Sørensen: kkvs@samf.ku.dk

Deltagelse er gratis.
No show fee på 250 DKK

Categories
Afholdte arrangementer 2014-2016

Lancering af Tidsskriftet Antropologis temanumre om Velfærdsstaten

Tirsdag d. 17. maj, kl. 16.00-18.30 i lokale 35.01.44 (bygning 35)
Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K

Antropologforeningen og Tidsskriftet Antropologi inviterer til lancering af det dobbelte temanummer Velfærdsstaten. Ved lanceringen vil redaktørerne sige et par ord om baggrunden for de to temanumre efterfulgt af korte oplæg ved forfatterne Katrine Schepelern Johansen & Julie Rahbæk, Bodil Hedegaard Ludvigsen, Lisanne Wilken, Inger Anneberg &  Nils Bubandt, Thomas Derek Robinson. Derefter vil Ove Kaj Pedersen, som har bidraget med et efterord, holde et oplæg med diskussion, inspiration og forslag til videre forskning, som er udsprunget af hans læsning af de to temanumre. Til sidst vil der være god tid til diskussion mellem oplægsholderne og publikum.

Efter oplæg og diskussion byder Antropologforeningen som altid på forfriskninger. Det vil være muligt at købe temanumrene til en ekstraordinær lanceringspris – ét nummer for 150 kr. Betaling foregår kontant.

Categories
Afholdte arrangementer 2014-2016

Hvor skal de bygge, hvor skal de bo? Flygtningemodtagelse i Danmark – erfaringer og anbefalinger fra migrationsforskningen

Mandag d. 7. marts 2016, Kl. 16.00 – 18.30
Bygning 35, lokale 35.01.05 Center for Sundhed og Samfund (CSS), Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, København K

Antropologforeningen og migrationsforskergruppen på Institut for Antropologi inviterer til samtale mellem forskere, kommunale aktører og andre der arbejder med flygtningemodtagelse. Med arrangementet ønsker vi at styrke forbindelsen mellem forskning, politik og praksis. Samtalen tager udgangspunkt i tre indlæg:

Sammenhænge mellem migrationsforskning og migrationspolitik i Danmark
Martin Bak Jørgensen, forsker ved AAU,

90´ernes flygtningelandsbyer og erfaringer med midlertidigt ophold blandt bosniske flygtninge
Kristina Grünenberg, forsker ved KU

Asylcentres betydning og konsekvenser for lokalsamfund i danske landdistrikter
Birgitte Romme, forsker ved AMIS, KU og Zachary Whyte, forsker ved KU,

Ordstyrer: Steffen Jöhncke, Seniorrådgiver ved KU

Efter diskussionen byder Antropologforeningen på drinks og snacks.

Du skal tilmelde dig på antropologforeningen@anthro.ku.dk senest mandag d. 29. februar 2016.

Alle er velkomne!

Categories
Afholdte arrangementer 2014-2016

Monografisk Happy Hour: “Figurations of the Future”

Tirsdag d. 1. marts fra kl. 15.00-17.00
Lokale 4.1.12, Etnografisk Eksploratorium, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5

Antropologforeningen inviterer til årets første Monografiske Happy Hour, hvor adjunkt Stine Krøijer vil præsentere sin monografi “Figurations of the Future. Forms and Temporalities of Left Radical Politics in Nothern Europe”.

Program:
15.00-15.05 Velkomst ved Antropologforeningen
15.05-15.35 Præsentation af monografien “Figurations of the Future. Forms and Temporalities of Left Radical Politics in Nothern Europe” ved adjunkt Stine Krøijer fra Institut for Antropologi, Københavns Universitet
15.35-16.05 Diskussion af “Figurations of the Future. Forms and Temporalities of Left Radical Politics in Nothern Europe” ved adjunkt Martin Demant Frederiksen fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet
16.05-16.20 Pause
16.20-17.00 Diskussionen åbnes

Som altid vil der være snacks, vin, øl og vand. Der vil være mulighed for at købe bogen til fordelagtig pris – medbring kontanter. Arrangementet er åbent for alle, og tilmelding er ikke nødvendig.

Vel mødt!

Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside: http://www.berghahnbooks.com/title.php?rowtag=KroijerFigurations

Categories
Afholdte arrangementer 2014-2016

Monografisk Happy Hour: “Figuration Work: Student Participation, Democracy and University Reform in a Global Knowledge Economy”

Mandag d. 30. november 2015 kl. 15.00-17.00. 
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), lokale C001, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Antropologforeningen inviterer til endu en monografisk happy hour. Denne gang afholdes arrangementet på DPU, hvor Lektor Gritt B. Nielsen vil præsentere sin bog “Figuration Work: Student Participation, Democracy and University Reform in a Global Knowledge Economy”. Lektor Bjarke Oxlund fra Institut for Antropologi vil efterfølgende indgå i en diskussion af bogen.

Program:
15.00-15.05 Velkomst ved Antropologforeningen
15.05-15.35 Lektor Gritt B. Nielsen fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) vil præsentere “Figuration Work: Student Participation, Democracy and University Reform in a Global Knowledge Economy”
15.35-16.05 Diskussion af “Figuration Work” ved Lektor Bjarke Oxlund fra Institut for Antropologi, Københavns Universitet
16.05-16.20 Pause
16.20-17.00 Diskusionen åbnes

Det vil være muligt at købe bogen til nedsat pris – 330 kr. Medbring kontanter.

Arrangementet foregår på engelsk.

Arrangementet er åbent for alle, og tilmelding er ikke nødvendig.

Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside: http://www.berghahnbooks.com/title.php?rowtag=NielsenFiguration

Vi glæder os til at se jer!

Categories
Afholdte arrangementer 2014-2016

Lancering af Tidsskriftet Antropologi nr. 71 “Behandling”

Onsdag d. 7. oktober kl. 16.00-18.00 i Etnografisk Eksploratorium (lok. 4.1.12), Center for Sundhed og Samfund

Kom og hør oplæg ved temaredaktionen samt en række af nummerets artikelbidragere. Antropologforeningen vil sørge for snacks, vin, øl og vand. Der vil være mulighed for at købe nummeret til en fordelagtig pris, 150 kr. – MobilePay eller kontant. Tilmelding er ikke nødvendig.

Categories
Afholdte arrangementer 2014-2016

Antologisk Happy Hour: “Mobilitet og tilknytning: Migrantliv i et globaliseret Danmark”

Tid: Torsdag d. 3. september 2015, kl. 15.00-17.00
Sted: Etnografisk Eksploratorium, lokale 4.1.12, Center for Sundhed og Samfund

Antropologforeningen inviterer til efterårets første antologiske happy hour med bogen “Mobilitet og tilknytning: Migrantliv i et globaliseret Danmark”, der er redigeret af professor Karen Fog Olwig fra Institut for Antropologi, Københavns Universitet og lektor Karen Valentin fra Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.

Program:
15.00-15.05 Velkomst ved Antropologforeningens formand, Bjarke Oxlund
15.05-15.35 Præsentation af antologien “Mobilitet og tilknytning: Migrantliv i et globaliseret Danmark” ved professor Karen Fog Olwig fra Institut for Antropologi, Københavns Universitet og lektor Karen Valentin fra Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet
15.35-16.05 Diskussion af “Mobilitet og tilknytning: Migrantliv i et globaliseret Danmark” ved gæsteforsker Tina Gudrun Jensen fra Centre for Advanced Migration Studies, Københavns Universitet
16.05-16.20 Pause
16.10-17.00 Diskussionen åbnes

Som altid vil der være snacks, vin, øl og vand. Der vil være mulighed for at købe bogen til fordelagtig pris – medbring kontanter. Arrangementet er åbent for alle, og tilmelding er ikke nødvendigt.

Vel mødt!