Årgang 1948 #3 Karen Fog Olwig

 Stemmer i Dansk Antropologi 

I dette afsnit af Stemmer i Dansk Antropologi – Årgang 1948 vil du møde professor emeritus Karen Fog Olwig. Karen er uddannet i USA med en bachelorgrad fra George Washington University og en mastergrad fra University of Minnesota, som hun færdiggjorde i 1972. Karen påbegyndte derefter sin doktorafhandling Households, Exchange and Social Reproduction: The Development of a Caribbean Society, om udviklingen af familiesystemer under slaveriet i Dansk Vestinden, som hun forsvarede i 1977. Grundlaget for doktorafhandlingen var dels feltarbejder på St. Jan i Caribien, og dels arkivforskning i det danske Rigsarkiv, og Karen har siden 1976 været tilknyttet Københavns Universitet. Først som lektor og siden som assistant og associate professor fra 1989, hvor hendes dybdegående arbejde med Caribien resulterede i udgivelser som Global Culture, Island Identity: Continuity and Change in the Afro-Caribbean Community of Nevis og Small Islands, Large Questions. Society, Culture and Resistance in Post-Emancipation Caribbean. Karen var i 2000-2002 tilknyttet Trondheims Universitet og Norwegian Centre for Children Research som Professor II, hvor hun bl.a. redigerede bogen Work and Migration. Life and livelihoods in a globalizing world fra 2002. I 2004 tiltrådte Karen som professor i Antropologi på Københavns Universitet, en stilling hun har varetaget indtil sin fratrædelse i juni 2019.

Karen har gennem sin akademiske karriere bevaret et grundigt, etnografisk udgangspunkt i sine studier, og har bidraget med inspiration og metoder til at medtænke historiske og globale perspektiver i antropologiske arbejder.

Læs mere om Karens mange publikationer, ansættelser og erfaringer her.

Lyt til podcasten på Soundcloud, Itunes eller på følgende link: