+

Nr. 84: Bøn

Hvad vil det sige at bede? Hvilke ideer om virkning og virkelighed er indlejret i forskellige former for bønspraksis? Og hvordan kunne bøn fungere som en komparativ ramme for en antropologisk beskæftigelse med sociale dynamikker? Disse temaer ønsker vi at … More →
+

Nr. 83: Arter

Fokus på (andre) arter inviterer os til at kulegrave, hvad vi ved eller påstår at vide om mennesket, dets klassifikationer og relationer, og forhold til alt det, som i forskellige perioder har ligget uden for det menneskelige. I dette temanummer … More →
+

Nr. 82: Teknologi II

Temanummeret undersøger teknoantropologi, der er en af antropologiens mange aktuelle specialiseringer og omhandler samspillet mellem mennesker og teknologi. Feltet spænder bredt fra fænomener som robotter, droner, overvågning og bioteknologi til energi, klima, transport, sociale medier og medicinske teknologier. Antropologer inden … More →
+

Nr. 81: Teknologi I

TEKNOLOGI undersøger teknoantropologi, der er en af antropologiens mange aktuelle specialiseringer og omhandler samspillet mellem mennesker og teknologi. Feltet spænder bredt fra fænomener som robotter, droner, overvågning og bioteknologi til energi, klima, transport, sociale medier og medicinske teknologier. Antropologer inden … More →
+

Nr. 80: Undskyld

Undskyldninger har fået stadig mere plads i nationale selvfortællinger. Flere stater er gået ind i arbejdet med at adressere de mere tvivlsomme kapitler i deres historie. Fortidens kolonimagtslande har delvist påtaget sig skyld for tidligere henlagte forbrydelser, for eksempel Frankrigs … More →
+

Nr. 79: Data

Hvordan identificeres og indhentes data, og hvordan behandles data implicit og eksplicit analytisk? Og hvad sker der, når data bliver ’big’? Temanummeret beskæftiger sig med nye tilgange til og forståelser af videnskabelige data i antropologien og samfundsvidenskaberne i bredere forstand. … More →
+

Nr. 78: Dystopier

Utopier har længe haft status som et privilegeret samfundsvidenskabeligt objekt. Utopier har fascineret forskere på grund af deres indbyggede revolutionære potentiale og det, de radikale forestillinger om fremtiden kan fortælle os om samfundet og dets nuværende indretning. Dette nummer af … More →
+

Nr. 77: Antropologisk Etik

Tidsskriftet Antropologi indkalder hermed til et temanummer om etiske problemstillinger i forskningen. Videnskaberne er gennem de seneste årtier blevet underlagt politisk styring og et relevansbegreb, hvor videnskabelig praksis vurderes ud fra målbare bidrag til samfundsøkonomien. Men hvad med videnskabernes forpligtelse … More →
+

Nr. 76: Genre

På MEGA-seminaret i 2015 slog arrangørerne et slag for en debat af antropologiske genreeksperimenter under rubrikken ‘alvorlig leg’. Målet for “Genre” er at fortsætte den ”alvorlige leg” med praksis og fremstilling. Nummeret vil derfor være en platform for forsøg med … More →
+

Nr. 75: Innovation (2)

Innovation er et allestedsnærværende fænomen, der fremstår som en progressiv og produktiv selvfølgelighed. Dette temanummer vil nuancere og diskutere innovation i tre komplementære dele, som 1) udfolder antropologiske analyser af innovation i private og offentlige organisationer, 2) fremlægger skæve perspektiver … More →