Categories
Anbefaling

Nye bestyrelsesmedlemmer søges til Antropologforeningen i Danmark

Ekstraordinær Generalforsamling onsdag d. 4. november 2015, kl. 18.00-20.00, i lokale 33.1.18, Center for Sundhed og Samfund

Antropologforeningen er inde i en fremgangsrig epoke, hvor medlemstallet over de sidste fem år er tidoblet, hvor arrangementerne løber af stablen i høj frekvens, og hvor foreningens synlighed er blevet stærkt forøget – bl.a. med brug af et nyt logo. Understøttet af en studentermedhjælper finansieret af Institut for Antropologi har en række driftige bestyrelser således kunne notere sig en lang række succeser, der kulminerede i 50-års Jubilæumsarrangementet tilbage i juni (samarrangeret med Institut for Antropologi).

Julie Rahbæk Møller, Kasper Tang Vangkilde og Bjarke Oxlund har længe udgjort en stabil kerne i bestyrelsens arbejde, men ønsker nu at give depechen videre til nye og friske kræfter, som kan være med til at definere Antropologforeningens profil og fremtidige virke. Et tidligere strategipapir (”Vision 2015”) bør derfor erstattes eller videreudvikles med afsæt i nye idéer og visioner. Lykkeligvis stiller den nuværende kasserer, Thomas Hughes, sig til rådighed som formand for bestyrelsen fremadrettet, ligesom adskillige nuværende bestyrelsesmedlemmer har tænkt sig at fortsætte deres gode arbejde.

Imidlertid er det vigtigt, at bestyrelsen nu suppleres med flere nye medlemmer, så det momentum, der er skabt, ikke alene kan opretholdes, men også fremmes i en fortsat opadgående kurve. Der indkaldes derfor til Ekstraordinær Generalforsamling i Antropologforeningen i Danmark d. 4. november kl. 18-20 med henblik på at udvide kredsen af bestyrelsesmedlemmer.

Alle danske antropologer og antropologistuderende med noget på hjerte opfordres derfor til at stille op.

Vel mødt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *