Categories
Afholdte arrangementer 2017

Monographic Happy Hour with Tina Gudrun Jensen

Monographic Happy Hour with TIna Gudrun Larsen on her book “Sameksistens: Hverdagsliv og naboskab i et multietnisk boligområde”

16.00-16.05 Welcome from Antropologforeningen’s chairman Thomas Hughes

16.05-16.35 Presentation of the book ” Sameksistens: Hverdagsliv og naboskab i et multietnisk boligområde” by Tina Gudrun Jensen, ph.d. and part-time lecturer at Department of Anthropology, University of Copenhagen.

16.35-17.05 Discussion of the book ” Sameksistens: Hverdagsliv og naboskab i et multietnisk boligområde” by senior researcher Marianne Holm Pedersen from the National Library of Denmark

17.05-17.20 Break

17.20-18.00 Open the floor for discussion

We will serve snacks, vine and beer. Everyone is welcome! We look forward to seeing you!

More about the monograph (In Danish):

I den offentlige debat om indvandring og integration tales der ofte om ghettodannelse og parallelsamfund , og der skelnes tydeligt mellem os og dem . Her fremstilles etniske grupper som segregerede enklaver i samfundet, men virkeligheden er langt mere nuanceret. Mange af de boligområder, der hentydes til, er nemlig multietniske boligområder, og her bor bl.a. mange etniske danskere.

I både den offentlige debat og i forskningen om indvandring og integration i urbane rum i Danmark overser man ofte den interaktion, der foregår mellem mennesker med forskellige etniske baggrunde. Denne bog handler netop om interetniske relationer i sociale boligområder.

Hermed udfylder bogen et hul i dansk forskning om indvandring og integration og lægger sig op ad den fremvoksende internationale antropologiske, sociologiske og humangeografiske litteratur om udfoldelsen af interetniske relationer i hverdagsliv.

Bogen er baseret på et etnografisk feltarbejde i Grønnevang i form af deltagerobservation og interview med beboere og andre personer i området. Grønnevang er et større multietnisk socialt boligområde i København, som er beboet af omkring 50 procent etniske danskere og 50 procent etniske minoriteter. Gennem autentiske historier beskriver bogen de personer, der lever i boligområdet, og deres indbyrdes relationer.

Bogens omdrejningspunkter er naboskabets forskelligartede relationer og hverdagspraksisser samt magtforholdet mellem beboere, som udgør etnisk minoritet og majoritet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *