Categories
Anbefaling

Indkaldelse af artikler til Tidsskriftet Antropologis temanummer INNOVATION

Innovation bliver hovedsageligt fremlagt og analyseret ud fra et vestligt markedsorienteret perspektiv, hvor fokus er på økonomisk værdiskabelse. Innovation er inden for denne logik bredt forankret som begreb og praksis i både private og offentlige institutioner. Det innovative fremstår som universalløsning på alt fra miljøkatastrofer og flygtningekriser til byudvikling og kommunikationsbehov. Grundlæggende er innovation blevet et allestedsnærværende instrument, som skal sikre høj økonomisk levestandard og fremtidig vækst.

Den instrumentelle forståelse af innovation er også under beskydning. Den bliver af kritikere fremstillet som overfladisk og ”varm luft”. Modeller, værktøjer og artefakter, der skal ”booste” arbejdsprocesser med kreativitet og nytænkning, bliver defineret som ubrugelige og i værste fald ligegyldige. Innovation fremstår her som et støvet fænomen, der langt fra lever op til det påståede potentiale.

Vi ønsker antropologiske perspektiver på innovation, og vi søger artikler, der belyser innovative praksisser og forståelser på tværs af etnografiske kontekster: Hvad sker der i den improvisatoriske musikskabelse blandt rappere i Tanzania? Hvordan forhandles og måles den gode idé til et nyt produkt i den globale legetøjsvirksomhed? Hvad betyder anvendelsen af nye velfærdsteknologier for den ældre borger i sundhedssektoren i Danmark. Eller hvordan forandrer og udfordrer alternative udvekslingsaktiviteter i slumkvarteret i Sao Paolo det brasilianske økonomiske system?

Innovation befinder sig også i det antropologiske arbejdsdomæne. I en artikel af tænketanken Mandag Morgen forklarer R&D direktøren i Coloplast, at antropologer har nøglen til den innovative værdiskabelse. Dette stærke udsagn er ikke et enligt tilfælde, og antropologer bliver i stort omfang ansat i private og offentlige sektorer for at arbejde med innovation inden for områder som for eksempel brugerbehov, kulturforandring og servicedesign.

Med dette in mente spørger vi endvidere, hvorfor antropologen bliver set som en attraktiv ressource i det innovative arbejde? Hvad har en kritisk-analytisk socialvidenskab at gøre i arbejdet med at skabe innovation? Med andre ord: Hvad kobler det innovative og det antropologiske – og hvad adskiller de to?

I forlængelse af ovenstående ønsker dette temanummer af Tidsskriftet Antropologi at nuancere innovation ud fra tre perspektiver. Vi søger:
1)      Kritiske analyser af innovation som begreb i nutidens markedsorienterede samfund.

2)      Antropologiske bidrag fra både vestlige og ikke-vestlige samfund, som analyserer innovative praksisser og forståelser.

3)      Diskussioner af en tilsyneladende tæt kobling mellem innovation og antropologi, og herunder konkrete eksempler på antropologers arbejde med innovation.

Deadline for abstracts (300 ord): 14. december 2015. Sendes til: tidsskrift.antropologi@anthro.ku.dk

Deadline for artikler: 1. marts 2016.


Temaredaktion: Loa Kristine Teglgaard, Karen Lisa Salamon, Christina Vega, Christoffer Nejrup og Simon Lex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *