Categories
Anbefaling

Indkaldelse af artikler til Tidsskriftet Antropologis temanummer ANTROPOLOGISK ETIK

Tidsskriftet Antropologi indkalder hermed til et temanummer om etiske problemstillinger i forskningen. Videnskaberne er gennem de seneste årtier blevet underlagt politisk styring og et relevansbegreb, hvor videnskabelig praksis vurderes ud fra målbare bidrag til samfundsøkonomien. Men hvad med videnskabernes forpligtelse til hele tiden at gentænke, hvad der udgør relevante problematikker, og til at producere viden, der adresserer bredere nationale og globale problematikker, og hvor målet ikke kan reduceres til kroner og ører?

Med dette nummer inviterer vi til bidrag, der diskuterer vores rolle som forskere inden for vidensregimer, hvor vi forventes at alliere os med forskellige og ofte modsatrettede interesserer i og uden for vores felter. Hvem producerer vi egentlig viden for, og hvad er de etiske, sociale og politiske konsekvenser af vores forskningspraksis? Temanummeret tager afsæt i nyere debatter om antropologiens relevans – som fx formuleret i Meskell & Pels’ (2005) ide om embedded ethics – for at flytte spørgsmålet om forskningens betydning ud i felten og dens relationer, og i den såkaldte  ”ethics of taking sides” (Armbruster 2008), som fordrer en konstant etisk refleksion i forhold til arbejdet som antropolog.

Mens etik har figureret i antropologien som en refleksion over forskningsrelationer, og der er opstået en ny antropologi om moral (Fassin 2012), så ønsker vi her at sætte spørgsmålstegn ved vores egen etik: Hvordan udvælger vi bestemte forskningsområder, og hvis interesser reflekterer det? På hvilken måde indvirker vores analytiske optikker på valg af felt og vores bredere konklusioner? Hvordan navigerer vi mellem forskelligartede krav til vores forskning? Hvem vil vi gerne lave antropologi for, og hvordan forsøger vi at forene vores egne interesser med problematikker og konkrete problemer, som vi observerer i vores felter? Hvad vil det egentlig sige, at antropologi som akademisk disciplin er forpligtet på sine felter (Hastrup 2009)? Og hvad betyder den typiske antropologs klassestatus og universitetsmiljøets institutionelle ramme for vidensproduktionen (Sundar 2007)?

Vi inviterer til bidrag, der stiller skarpt på disse og andre relaterede spørgsmål; bidrag, der reflekterer over konsekvensen af vores praksis som antropologer og de tilhørende dilemmaer i håbet om at blive bedre rustet til at svare på det overordnede spørgsmål: Hvordan gør vi antropologien til et redskab for vores engagement i verden?

Deadline for abstract på 300 ord: 1. februar 2016. Sendes til tidsskrift@anthro.ku.dk
Deadline for artikler: 1. juni 2016.
Temaredaktion: Dan Vesalainen Hirslund, Hanne Veber, Bo Wagner Sørensen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *