Categories 2018-2019

Hvordan identificeres og indhentes data, og hvordan behandles data implicit og eksplicit analytisk? Og hvad sker der, når data bliver ’big’? Temanummeret beskæftiger sig med nye tilgange til og forståelser af videnskabelige data i antropologien og samfundsvidenskaberne i bredere forstand. I antropologien arbejde der på forskellige måder med data, og temanummeret vil bringe disse forskellige m¨der frem i lyset samt diskutere og måske udvide rammerne for, hvad antropologisk viden kan bestå i.

Temaredaktion: Astrid Oberborbeck Andersen, Barbara Ann Barrett, Maj Heiselberg og My Madsen (ansv.)