Mød bestyrelsen for 2021/2022

MØD BESTYRELSEN | AMALIE NOER

HVEM ER JEG?
Jeg er uddannet antropolog fra Københavns Universitet. Lige nu arbejder jeg i Erhvervsstyrelsen, hvor jeg hjælper med at administrere uddelingen af hjælpepakker til virksomheder, der er ramt af coronakrisen. Derudover er jeg underviser hos Sex & Samfund, hvor jeg underviser unge i emner som køn, krop og seksualitet. Min antropologi er med mig både på mit arbejde og i min fritid som et særligt perspektiv på verdenen.

HVORFOR BESTYRELSESMEDLEM?
Som nyuddannet antropolog søgte jeg et antropologisk fællesskab, der samtidig gav mig mulighed for at være med til at arbejde for at skabe et fagligt og socialt mødested for andre antropologer. Jeg brænder for at være med til at skabe en antropologisk stemme i offentligheden og udbrede antropologisk viden mere bredt.

HVAD ER DET NÆSTE?
Som nyt bestyrelsesmedlem ønsker jeg bidrage til at gøre foreningens arbejde endnu mere synlig for omverdenen, så flere kan få øjnene op for den antropologiske faglighed. Derudover glæder jeg mig til at komme i gang med at udvikle foreningens lydside med spændende nye podcasts.

MØD BESTYRELSEN | ANNIKA ISFELDT

HVEM ER JEG? 
Jeg er uddannet filosof og antropolog fra KU, og i øjeblikket er jeg videnskabelig assistent ved SODAS, som også ligger på KU. Her laver jeg et netnografisk studie (altså et etnografisk studie på nettet) af retorikken i corona- og klimaomstillingen. Derudover kan jeg rigtig godt lide tung og super nørdet teori, og jeg synes, at antropologien er noget helt særligt – den er for mig at se en måde at gå til og tænke over verden.

HVORFOR BESTYRELSESMEDLEM?
Jeg stillede op til bestyrelsen, fordi jeg gerne vil være med til at sætte mit præg på det kreative eksperimentarium, der rummer alle antropologer – uanset grader og beskæftigelser.

HVAD ER DET NÆSTE?
En hel masse meget spændende! Jeg glæder mig især til at bidrage til at få antropologien ud over stepperne og ind i den offentlige debat. Det skal vi blive bedre til i fællesskab, for antropologien har virkelig meget virkelig vigtigt at bringe.

MØD BESTYRELSEN | ASTRID BOE HUTTEL

HVEM ER JEG? 
Jeg studerer antropologi på kandidaten på Københavns Universitet og er (hvis alt går efter planen) færdiguddannet antropolog til januar 2022.

HVORFOR BESTYRELSESMEDLEM?
Jeg synes, det kunne være sjovt at være med til at formidle antropologisk viden på kreative måder og så synes jeg, det lød rigtig hyggeligt og spændende at få lov at være med i et fællesskab, hvor antropologien er i fokus.

HVAD ER DET NÆSTE?
Jeg ser frem til at prøve kræfter af med forenings lydside og være med til at lave nogle fede podcasts.  

MØD BESTYRELSEN | ASTRID OBERBORBECK ANDERSEN (FORPERSON)

HVEM ER JEG?
Jeg er lektor ved Aalborg Universitet. Jeg underviser i Teknoantropologi og forsker i menneske-miljø relationer, bl.a. antropologiske perspektiver på klimaforandring  og forvaltning af økosystemer. P.t. i et tværfagligt projekt om moskusokser som ressource i Grønland. Jeg er meget optaget af antropologiens rolle når forskelligartet viden og kompetencer bringes sammen. Og så brænder jeg for at udforske forskellige formater for analyse og formidling af antropologisk viden.

HVORFOR BESTYRELSESMEDLEM?
Bestyrelsesarbejdet er en antropologisk legeplads, hvor vi samles om at skabe et fagligt og socialt mødested for antropologer. Bestyrelsen udvikler og giver form til ideer og aktiviteter, der kan komme foreningens medlemmer, antropologien generelt og samfundet til gode.

HVAD ER DET NÆSTE?
Vi drømmer i bestyrelsen om at blive mere synlige og få en stemme i offentligheden, hvormed vi kan tale for værdien af antropologisk faglighed. Denne nye dimension ønsker jeg at være med til at udvikle. Erfaringer og idéer til hvordan dette kan tage form er velkomne!

MEET THE BOARD | ATREYEE SEN

WHO AM I?
I am Associate Professor in the Department of Anthropology at the University of Copenhagen. I am an urban anthropologist with a regional focus on South Asia. I conduct ethnographic research among poor and lower-class migrant labourers. I study how they engage with violence, politics, cash flows and various other kinds of predicaments as they journey through work and life in the city.

WHY JOIN?
I joined the board to discover the breathtakingly diverse ways in which anthropology flows out of academia and takes on new forms and values in society. It has been my joy to work closely with students, scholars, practitioners and professionals from different walks of life, who have engaged with anthropological ideas and are passionate about disseminating them further.

WHAT’S NEXT?
Along with other members, I want to help create a platform for creative and unconventional pathways through which anthropological skills can be made accessible to a wide range of people.

MØD BESTYRELSEN | FIONA MOSSMAN

HVEM ER JEG?
Jeg har i løbet af min uddannelse interesseret mig for mange forskellige grene af antropologien, men det sidste års tid har jeg særligt beskæftiget mig meget med sundhedsantropologi. I løbet af foråret valgte jeg derfor at lave feltarbejde på Rigshospitalets Tværfaglige Smertecenter, som jeg skal skrive speciale om til efteråret sammen med min specialemakker. 

HVORFOR BESTYRELSESMEDLEM?
Jeg meldte mig ind i bestyrelsen i april 2020 ved en online generalforsamling. Grundlaget for at melde mig ind var, at jeg ønskede at blive en del af et fagligt netværk og gerne ville prøve kræfter med at beskæftige mig med antropologen på en anden måde end bare den rent akademiske – fx har jeg været med til at producere tre podcasts i 2020 gennem foreningen. Nu hvor samfundet for alvor er ved at åbne op, vil jeg gerne fortsætte med at deltage i bestyrelsesarbejdet fysisk frem for kun virtuelt, da jeg tror på, at man skaber gode relationer og samarbejder, når man er sammen. 

HVAD ER DET NÆSTE?
I år vil jeg gerne være med til at producere nogle flere podcasts, som både henvender sig til antropologer og antropologistuderende, men jeg vil også gerne lave podcasts, som kan høres af ikke-antropologer, så de også kan få indblik i, hvordan antropologien kan bidrage til den verden, vi lever i.

MØD BESTYRELSEN | HENRIETTE KABELL CHRISTENSEN

HVEM ER JEG?
Jeg er tekno-antropolog og arbejder som Business Analyst hos produkt design og software virksomheden, SKARP. I mit job, bygger jeg bro mellem udviklere og kunder i forhold til at forstå og specificere krav, behov og muligheder.  

HVORFOR BESTYRELSESMEDLEM?
Jeg ønsker at have en aktiv rolle i gøre en forskel for det antropologiske fag i forhold til netværk, vidensdeling på tværs af den private, offentlige og akademiske sektor.   

HVAD ER DET NÆSTE?
Jeg ønsker at tage del i at udbrede budskabet om hvor antropologiske- og humanistiske kompetencer kan give værdi til arbejdsmarkedet, særligt indenfor teknologisk udvikling.

MØD BESTYRELSEN | JANICE S. PEDERSEN

HVEM ER JEG?
Jeg arbejder som UX researcher/antropologisk konsulent og projektleder; for tiden i Center for Digitalisering og Innovation ved Kultur og Fritidsforvaltningen I Københavns Kommune. Jeg brænder desuden for international udvikling, tværfagligt samarbejde, teknologi i hverdagslivet og medicinsk antropologi. Uanset arbejdsområde, bidrager det antropologiske ballast til, at jeg har menneskers reelle behov og mulighedsrum for øje.

HVORFOR BESTYRELSESMEDLEM?
Jeg har lyst til at komme andre danske og internationale antropologer nærmere. Jeg vil blive klogere på ny akademisk viden og arbejdet som antropolog i al drts mangfoldighed. Og så ønsker jeg at bidrage til, at Antropologforeningen forbliver relevant og favner bredt.

HVAD ER DET NÆSTE?
Jeg ser især frem til, sammen med resten af bestyrelsen, at konsolidere de gode arbejds- og vidensprocesser, som vi tog i brug i 2020. Jeg vil sikre gode overleveringer af mine ansvarsområder til nye kræfter.

MØD BESTYRELSEN | JULIE NIELSEN

HVEM ER JEG? 
Jeg er uddannet antropolog fra Københavns Universitet og til dagligt arbejder jeg som udviklings- og kommunikationsmedarbejder i foreningen SAVN. Her har jeg antropologien med mig som en vigtig bestanddel, når jeg forsøger at forstå og forandre vilkårene for fængselsindsattes pårørende. 

HVORFOR BESTYRELSESMEDLEM?
Jeg stillede op til bestyrelsen, fordi jeg gerne vil være en del af et kreativt antropologisk fællesskab. Jeg håber, at jeg via mit arbejde i antropologforeningen kan være med til at formidle og tage del i samtaler omkring vores fælles faglighed. 

MØD BESTYRELSEN | KATRINE VINTOV

HVEM ER JEG? 
Jeg er i gang med min kandidat i antropologi på Københavns Universitet, hvor jeg til efteråret skal på feltarbejde i det sydlige Himmerland for at undersøge de lokale landmænds oplevelser af jordfordelinger i forbindelse med den grønne omstilling af Dansk Landbrug.

HVORFOR BESTYRELSESMEDLEM?
For mig er bestyrelsesarbejdet en mulighed for at lære en masse; om antropologi, om bestyrelsesarbejde, om at skabe og afholde events, og ikke mindst om, hvad andre antropologer går og laver… Bestyrelsen er et sted, hvor vi mødes om antropologien og har en fælles interesse i at bruge den til noget. Det giver mulighed for at skabe noget sammen. På den måde er det både virkelig sjovt og meget lærerigt.

HVAD ER DET NÆSTE?
Jeg glæder mig til at arbejde videre med foreningens lydside.

MØD BESTYRELSEN | MAIA EBSEN (NÆSTFORPERSON)

HVEM ER JEG?
Jeg er i gang med en PhD på institut for antropologi på Københavns Universitet om socioøkonomiske virksomheder, danske håndværkstraditioner og forestillinger om alternative økonomiske virkeligheder. Jeg har længe været optaget af organisations- og økonomisk antropologi. Efter endt studie arbejdede jeg som organisations- og proceskonsulent i en kommune. Jeg er konstant nysgerrig efter at forny mine antropologiske kompetencer gennem nye praksiserfaringer og aktuelle teoretiske diskussioner.

HVORFOR BESTYRELSESMEDLEM?
Jeg nyder at deltage i antropologiske fællesskaber, der spænder på tværs af faglige interesser, erfaringer og alder. I bestyrelsen får jeg lov til at være med til at sætte rammerne for sådanne fællesskaber. Her er gode samtaler, faglighed og formidling i fokus, når vi faciliterer møder mellem antropologer i forskellige situationer.

MØD BESTYRELSEN | MY MADSEN

HVEM ER JEG?
I øjeblikket er jeg Postdoc på det inderdiciplinære projekt Fleksible Fællesskaber (NM) hvor antropologer, historikere og arkitekter skal udvikle og bygge modeller for fremtidens bo og by former. Jeg mener ikke at antropologi skal begrænses til en ‘fast’ form, men at den kontinuerligt kan bruges og nytænkes gennem samarbejder, out-put formater og metodeudvikling. Hvordan ser antropologi fx ud når det er formidlet som et bygget miljø?

HVORFOR BESTYRELSESMEDLEM?
Med erfaring i interdiciplinær og eksperimenterende forskning håber jeg at kunne være med til at sætte fokus på styrken, vigtigheden og alsidigheden i antropologisk forskning.

HVAD ER DET NÆSTE?
Jeg vil gerne skabe mere opmærksomhed på antropologien i alle dens afskygninger. Jeg ønsker det skal ske ved at være med til at bringe antropologiske indsiger i spil i samfundsdebatten gennem forskellige

MØD BESTYRELSEN | NINA SCHEEL (KASSERER)

HVEM ER JEG? 
Som selvstændig antropolog og konsulent hjælper jeg private og offentlige organisationer med at blive klogere på og skabe positiv forandring for de mennesker de påvirker; borgere, brugere, kunder, medarbejdere og patienter. Jeg arbejder bredt på tværs af brancher og tematikker men altid med den antropologiske undersøgende tilgang. I øjeblikket er jeg særligt nysgerrig på det, der sker i krydsfeltet mellem mennesker, teknologi og materialitet.

HVORFOR BESTYRELSESMEDLEM?
For at være med til at samle antropologer på tværs af interessefelter og beskæftigelse og inspirere hinanden og omverdenen til, hvad antropologien kan bidrage med. Og så vil jeg også gerne udvide mit antropologfaglige netværk og være med til at skabe glæde ved faget.

HVAD ER DET NÆSTE?
Jeg vil gerne være med til at binde bånd mellem universitetet og erhvervslivet og inspirere studerende og virksomheder til, hvordan antropologien kan skabe værdi og være med til at løse de udfordringer verden står overfor. Derudover fortsætter jeg som kasserer arbejdet med at forvalte foreningens økonomi og sikre gode aktiviteter og værdi for medlemmerne.

MØD BESTYRELSEN | THERESE KJELLERUP THORSTHOLM

HVEM ER JEG? 
Som brugerkonsulent hos sundhed.dk er det mit primære formål at sikre, at vi imødekommer borgere og sundhedsfagliges behov, når vi udvikler digitale løsninger til sundhedsvæsenet i Danmark. Jeg brænder både for at gøre en forskel for de 3,9 millioner besøg, der er på sundhed.dk hver måned, og så brænder jeg for at skabe en brugerdrevet kultur i organisationen.

HVORFOR BESTYRELSESMEDLEM?
Som antropolog kan man altid blive klogere – på sin faglighed, via sit netværk og på nye vidensområder. Det er essentielt at have et stærkt netværk for antropologer i Danmark, hvor vi kan udveksle viden og samarbejde på tværs af faglige områder.

HVAD ER DET NÆSTE?
Jeg ser frem til at få flere medlemmer med ombord og brede budskabet om, hvordan antropologien bidrager til forskning og erhvervsliv i Danmark og udlandet.

______________________________________________________________________________

MØD FORENINGENS STUDENTERMEDHJÆLPER | KLARA SALAMON

HVEM ER JEG?
Jeg har netop færdiggjort 4. semester på min bachelor i antropologi ved Københavns Universitet, hvor jeg blandt andet har arbejdet på et projekt om cirkulær økonomi og affaldssortering i Københavns Kommune. Efter sommerferien ser jeg frem til at arbejde videre med indsigter fra projektet som led i et projektorienteret forløb.

HVORFOR STUDENTERMEDHJÆLPER?
Jeg ansøgte om stillingen som studentermedhjælper i Antropologforeningen, fordi jeg finder foreningens mål om skabe et bredt antropologisk fællesskab samt om at formidle og udbrede antropologisk viden vigtige og inspirerende, og fordi jeg gerne vil bidrage til arbejdet omkring disse mål.

HVAD ER DET NÆSTE?
Jeg ser frem til igen at kunne mødes fysisk med bestyrelsen og til at deltage i spændende arrangementer for Antropologforeningens medlemmer.