Categories
Afholdte arrangementer 2014-2016

Generalforsamling

Onsdag d. 22. april 2015, kl. 17.00-19.00 afholdes der generalforsamling i Antropologforeningen. Generalforsamlingen finder sted på Institut for Antropologi, Center for Sundhed og Samfund, i lokale 33.1.19.
Faste punkter på dagsordenen ved generalforsamlinger er:

– Valg af dirigent
– Valg af referent
– Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
– Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
– Valg af medlemmer til bestyrelsen
– Valg af revisor
– Fastsættelse af kontingent
– Eventuelt

Ønsker du at stille op til bestyrelsen eller deltage i generalforsamlingen, bedes du sende en mail til antropologforeningen@anthro.ku.dk senest mandag d. 20. april.

Vi håber på at se dig!

Categories
Afholdte arrangementer 2014-2016

Monographic Happy Hour – “Second Chances – Surviving AIDS in Uganda”

Monday April 27 from 15.00–17.00
Room 16.2.55, Department of Anthropology, CSS

15.00-15.05 Welcome – Antropologforeningen

15.05-15.35 Professor Susan Whyte, Associate Professor Hanne Mogensen  and Professor Emeritus Michael Whyte  from Department of Anthropology will present “Second Chances – Surviving AIDS in Uganda”

15.35-16.05 Professor Lisa Ann Richey from International Development Studies, RUC, will engage in discussion

16.05-16.20 Break

16.20-17.00 Open discussion

As usual we will serve drinks and crispy chips. Registration is not required. We are looking forward to seeing you.