Karen-Kathrine Vedel Sørensen

Page 3

33 articles written by Karen-Kathrine Vedel Sørensen

The Department of Cross-Cultural and Regional Studies, Faculty of Humanities, University of Copenhagen (UCPH), Denmark, invites applications for an associate professorship in South Asian Studies to be filled by 1 February 2016 or as soon as possible thereafter.

Please find the full announcement here: http://employment.ku.dk/faculty/?show=750602

 

Application deadline: 01-09-2015

Applications must be submitted online in Adobe PDF or Word format.

Onsdag d. 20. maj kl. 15.00-17.00 i lokale 16.1.62, Institut for Antropologi, Center for Sundhed og Samfund

Program:
15.00-15.05 Velkomst ved Antropologforeningens formand, Bjarke Oxlund
15.05-15.35 Præsentation af antologien “Between Magic and Rationality. On the Limits of Reason in the Modern World” ved lektor Kirsten Marie Raahauge fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,  seniorrådgiver Steffen Jöhncke og lektor Vibeke Steffen fra Institut for Antropologi
15.35-16.05 Diskussion af “Between Magic and Reason. On the Limits of Reason in the Modern World” ved ekstern lektor Susanne Bregnbæk og ekstern lektor Nana Vaaben fra Institut for Antropologi
16.05-16.20 Pause
16.20-17.00 Diskussionen åbnes

Som altid vil der være snacks, vin, øl og vand. Der vil være mulighed for at købe bogen til fordelagtig pris – medbring kontanter. Arrangementet er åbent for alle, og tilmelding er ikke nødvendigt. Vel mødt!

VI FEJRER ANTROPOLOGIEN – LØRDAG D. 13. JUNI 2015

 I 1945 åbnede antropologi som fag ved etnografisk samling på Nationalmuseet, mens vi i 1963 fik vores eget selvstændige institut på Københavns Universitet. Siden dengang er faget vokset voldsomt i både popularitet, udbredelse, interessesfære og volumen. Der er gået 20 år siden, vi sidst fejrede antropologien i København, og det er derfor blevet tid til at tage bestik af, hvor faget befinder sig her to årtier senere.

Institut for Antropologi og Antropologforeningen indbyder derfor til 70 års jubilæum i form af et stort anlagt arrangement, hvor internationale og nationale gæster taler med udgangspunkt i antropologiens engagement i verden. Tidligere og nuværende studerende, medlemmer af Antropologforeningen i Danmark, samt ansatte og andre med tilknytning til Institut for Antropologi inviteres hermed til at deltage i jubilæet.

Program

09:00 Velkomst

09:15 Kirsten Hastrup, Københavns Universitet

09:30 Thomas Hylland-Eriksen, Oslo Universitet

11:00 Veena Das, Johns Hopkins University

12:00 Frokost

13:00 Michael Jackson, Harvard University (alm. font)

14:00 Utopia – undervisningsbaseret forskning

15:00 Anna Tsing, UC Santa Cruz/Aarhus Universitet

16:00 Paneldebat

17:00 Postersession

18:00 Ceremonier

19:00 Festmiddag

 

Praktisk

Tid:

Lørdag d. 13. juni 2015, kl. 9.00-19.00 og kl. 19.00-?

Sted:

Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund

Øster Farimagsgade 5

1353 København K

 

For antropologer, der ikke er ansatte, studerende eller censorer ved Institut for Antropologi, forudsætter deltagelse i jubilæet medlemskab af Antropologforeningen og egenbetaling i form af 325 kr. for festmiddagen.

For ansatte, studerende og censorer er dagsprogrammet gratis, mens festmiddagen kræver egenbetaling på 325 kr.

Tilmelding skal ske senest d. 26. maj 2015 på: http://antropologi.ku.dk/ominstituttet/kalender1/jubilaeum-2015/

 

Thursday May 7 from 16.00–18.00
Auditorium 35.01.06, building 35 at the Faculty of Social Sciences (CSS), University of Copenhagen

“THE WORLD AS IT IS AND THE WORLD AS IT WANTS TO BE”

Abstract:
This talk will use insights from the anthropology of human rights to reflect more generally on current debates in Denmark and more widely about the possibilities for intercultural moral understanding. The talk will draw from the ethnography of human rights in order to develop a framework of inter- and transcultural engagement that samples theoretically from Erich Fromm’s argument for normative humanism, Isaiah Berlin’s emphasis on a non-relativist form of pluralism, and James Scott’s classic study of the relationship between resistance and power. The goal is to explore how the work of anthropologists—in dialogue, as always, with a diverse mix of theorists and case studies—can point the way to what Fromm called a more “sane society.”

Biography:
Mark Goodale is an anthropologist, sociolegal scholar, and social theorist. In 2014, after ten years on the faculties of George Mason University and Emory University in the United States, he was appointed to a chair at the University of Lausanne, where is now Professor of Cultural and Social Anthropology. He is the founding Series Editor of Stanford Studies in Human Rights and the author or editor of ten books, including Neoliberalism, Interrupted: Social Change and Contested Governance in Contemporary Latin America (with Nancy Postero, Stanford UP, 2013), Human Rights at the Crossroads (Oxford UP, 2012), Surrendering to Utopia: An Anthropology of Human Rights (Stanford UP, 2009), Dilemmas of Modernity: Bolivian Encounters with Law and Liberalism (Stanford UP, 2008), and The Practice of Human Rights (with Sally Engle Merry, Cambridge UP, 2007). His writings have appeared in, among others, Current Anthropology, American Anthropologist, and American Ethnologist, and he is the author of the chapter on human rights in Blackwell’s Companion to Moral Anthropology (2013) and the chapter on law in Blackwell’s Companion to Latin American Anthropology (2008). He is currently working on a number of new projects, including a critical introduction to anthropology and law and an ethnography of revolution, folk cosmopolitanism, and disenchantment in Bolivia based on several years of research funded by the US National Science Foundation and the Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research.

Onsdag d. 22. april 2015, kl. 17.00-19.00 afholdes der generalforsamling i Antropologforeningen. Generalforsamlingen finder sted på Institut for Antropologi, Center for Sundhed og Samfund, i lokale 33.1.19.
Faste punkter på dagsordenen ved generalforsamlinger er:

– Valg af dirigent
– Valg af referent
– Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
– Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
– Valg af medlemmer til bestyrelsen
– Valg af revisor
– Fastsættelse af kontingent
– Eventuelt

Ønsker du at stille op til bestyrelsen eller deltage i generalforsamlingen, bedes du sende en mail til antropologforeningen@anthro.ku.dk senest mandag d. 20. april.

Vi håber på at se dig!

Monday April 27 from 15.00–17.00
Room 16.2.55, Department of Anthropology, CSS

15.00-15.05 Welcome – Antropologforeningen

15.05-15.35 Professor Susan Whyte, Associate Professor Hanne Mogensen  and Professor Emeritus Michael Whyte  from Department of Anthropology will present “Second Chances – Surviving AIDS in Uganda”

15.35-16.05 Professor Lisa Ann Richey from International Development Studies, RUC, will engage in discussion

16.05-16.20 Break

16.20-17.00 Open discussion

As usual we will serve drinks and crispy chips. Registration is not required. We are looking forward to seeing you.

Torsdag d. 5. marts kl. 16.00-17.30
Ethnographic Exploratory – lokale 4.1.12, Center for Sundhed og Samfund (CSS)

Hvad har vold, hovedjægere, anbragte unge, løgn, kaos, rødvin og snacks til fælles? Kom til debatarrangement med mereimellem.dk og få svaret!

Torsdag d. 5. marts kickstarter mereimellem.dk en række af fyraftens-debatter med et arrangement, hvor vi skal diskutere antropologiens og sociologiens etiske fordringer, samt hvordan etik kan udgøre et analytisk objekt i vores forskning.

Tea Torbenfeldt Bengtsson fra Sociologisk Institut og Henrik Hvenegaard Mikkelsen fra Institut for Antropologi vil på baggrund af deres feltstudier med henholdsvis unge anbragte i sikrede institutioner og filippinske hovedjægere åbne op for en bredere diskussion af, hvordan etik former vores forskningspraksis, og hvordan man kan studere etik og moral.

Mereimellem.dk sørger for vin og snacks til de fremmødte. Tag din antropolog- og sociolog-venner under armen og vær med til en hyggelig og inspirerende eftermiddag. Vi glæder os til at se jer!

Onsdag d. 4. marts kl. 9.15 – 16.00

Alexandersalen, Københavns Universitet
Bispetorv 1-3, København K

“Designantropologien” er en efterspurgt og anvendt kompetence både i offentlige og private insitutioner. Der hænger fængende illustrationer af brugerrejser i kommunens lange og retvendte korridorer, der står designprototyper af fremtidige produkter i virksomhedens udviklingsafdeling, og ude i “markedet” indsamler etnografen inspiration til værdiskabende design-services. Designantropologien omtales ofte som et produktivt redskab til at skabe vækst og fremgang i det danske samfund.

Med udgangspunkt i en voksende efterspørgsel efter og debat om denne faglige hybrid inviterer Institut for Antropologi, Københavns Universitet til et åbent seminar. Her vil praktikere og forskere gennem oplæg og debat stille skarpt på designantropologien i Danmark.

I første del af seminaret vil ledere og medarbejdere fra Novo Nordisk, DesignIt, Hospitalsenheden Horsens og Oticon konkretisere den designantropologiske praksis med eksempler fra deres arbejde.

I anden del vil der blive lagt op til en bredere debat,hvor førende forskere inden for feltet vil reflektere over og diskutere, hvad designantropologien er et udtryk for, og hvilke implikationer design kan have for antropologisk tænkning og praksis. Seminaret afsluttes med en fælles debat.

Program
9.15 – 9.45: Ankomst og registrering
9.45 – 10.00: Velkomst v/ Simon Lex, KU
10.00 – 10.30: Kirsten Lauritsen, Novo Nordisk (ikke bekræftet)
10.30 – 11.00: Sofie Holstein, Designit
11.00 – 11.30: Thea Boje Windfelt, Hospitalsenheden Horsens
11.30 – 12.00: Ditte Marie Nissen Storgaard, Oticon og SDU
12.00 – 13.00: Frokost 13.00 – 13.45: Christian Bason, Dansk Design Center
13.45 – 14.30: Wendy Gunn, SDU Design
14.30 – 15.15: Karen Lisa Salamon, KU og Ida Engholm, KADK
15.15 – 15.30: Pause
15.30 – 16.00: Opsummering og fælles debat

Tilmelding
Senest den 1. marts 2015 til Loa Teglgaard Christensen,Loa.Kristine.T.Christensen@anthro.ku.dk,

Deltagelse er gratis. No show fee på 250 DKK.

Læs mere på Institut for Antropologis hjemmeside: http://antropologi.ku.dk/ominstituttet/kalender1/seminar-designantropologi/

 

Mandag d. 23. februar kl. 16.00-17.30

Lokale 16.2.55, Institut for Antropologi, Center for Sundhed og Samfund (CSS)

Dette temanummer sætter fokus på menneskets stræben efter at selvudvikle, forandre og forbedre ved hjælp af en mangfoldighed af teknologier og medicinske produkter og servicer, som får afgørende betydning for menneskers selvforståelse og gør kroppen, livet og selvet til et personligt projekt. Tendensen er særligt tydelig inden for sundhed, selvudvikling og kropslig og mental perfektion. Temanummeret går i dybden med eksempler på optimeringspraksisser og de sociale og kulturelle sammenhænge, de eksisterer i, og undersøger, hvordan de forskellige teknikker og praksisser påvirker hverdagsliv og forståelsen af, hvad det vil sige at være menneske.

Ved lanceringen vil redaktørerne sige et par ord om baggrunden for temanummeret efterfulgt af oplæg ved forfatterne Steffen Dalsgaard, Britt Ross Winthereik, Alexandra Ryborg Jønsson, Lærke Riis Pålsson og Maria Holten-Andersen.

Antropologforeningen sørger for forfriskninger til pausen. Arrangementet er åbent for alle, og tilmelding er ikke nødvendigt. Vel mødt!

Narrative, Suffering and Possible Selves:  Moral Experiments in the Good Life

 

Venue: Center for Sundhed og Samfund (CSS), Øster Farimagsgade 5A, room 5.0.22.

Time: August 18th 2014 2.00 pm – 3.30 pm

Host: Centre for Medical Science and Technology Studies and the Danish Association of Anthropologists

 

Abstract:

This talk concerns the cultivation of a subjunctive or “experimental” narrative self.  It is based upon long-term research among African American parents raising children with chronic or severe illnesses and disabilities.  These parents often find themselves propelled to imagine and try to transform their lives. The moral engine of their efforts is a crucial “ground project” (Bernard Williams 1981) that I am calling “care of the intimate other.” There is a temporality to such projects of care that strongly suggests an inherent narrativity to ethical practice and its self-constituting nature. However, the notion of a narrative self has been widely unfashionable in many quarters.  Challenges are the product not only of postmodern/poststructuralist “death of the author” declarations but also emanate from concerns that a narrative self suggests too much coherence and a simple linear life story. Drawing upon one of the parents in my study whose four year old daughter faces probable death, I complicate this coherence portrait by examining how she tries to cultivate uncertainty through the simultaneous nurturing of multiple and mutually exclusive life plots.  This is directly related to her moral concern to cultivate new forms of hope in the face of her child’s grim prognosis.

Cheryl Mattingly, Ph.D., is Professor of Anthropology in the Department of Anthropology and the Division of Occupational Science and Therapy, University of Southern California.  Her primary research and theoretical interests include: narrative, moral reasoning and experience, phenomenology, the culture of biomedicine, chronic illness and disability, the ethics of care, and health disparities in the United States.  She has published extensively on these topics and has received several awards from the American Anthropological Association for her publications. Major books include:  Healing Dramas and Clinical Plots:  the Narrative Structure of Experience (Cambridge University Press); The Paradox of Hope: Journeys Through a Clinical Borderland (University of California Press) and Moral Laboratories:  Family Peril and the Struggle for a Good Life (University of California Press, Forthcoming 2014).