Categories
Anbefaling

Anthropology and sociology as/of ethics

Torsdag d. 5. marts kl. 16.00-17.30
Ethnographic Exploratory – lokale 4.1.12, Center for Sundhed og Samfund (CSS)

Hvad har vold, hovedjægere, anbragte unge, løgn, kaos, rødvin og snacks til fælles? Kom til debatarrangement med mereimellem.dk og få svaret!

Torsdag d. 5. marts kickstarter mereimellem.dk en række af fyraftens-debatter med et arrangement, hvor vi skal diskutere antropologiens og sociologiens etiske fordringer, samt hvordan etik kan udgøre et analytisk objekt i vores forskning.

Tea Torbenfeldt Bengtsson fra Sociologisk Institut og Henrik Hvenegaard Mikkelsen fra Institut for Antropologi vil på baggrund af deres feltstudier med henholdsvis unge anbragte i sikrede institutioner og filippinske hovedjægere åbne op for en bredere diskussion af, hvordan etik former vores forskningspraksis, og hvordan man kan studere etik og moral.

Mereimellem.dk sørger for vin og snacks til de fremmødte. Tag din antropolog- og sociolog-venner under armen og vær med til en hyggelig og inspirerende eftermiddag. Vi glæder os til at se jer!

Categories
Anbefaling

Seminar om designantropologi ved forskergruppen Business and Organisational Anthropology

Onsdag d. 4. marts kl. 9.15 – 16.00

Alexandersalen, Københavns Universitet
Bispetorv 1-3, København K

“Designantropologien” er en efterspurgt og anvendt kompetence både i offentlige og private insitutioner. Der hænger fængende illustrationer af brugerrejser i kommunens lange og retvendte korridorer, der står designprototyper af fremtidige produkter i virksomhedens udviklingsafdeling, og ude i “markedet” indsamler etnografen inspiration til værdiskabende design-services. Designantropologien omtales ofte som et produktivt redskab til at skabe vækst og fremgang i det danske samfund.

Med udgangspunkt i en voksende efterspørgsel efter og debat om denne faglige hybrid inviterer Institut for Antropologi, Københavns Universitet til et åbent seminar. Her vil praktikere og forskere gennem oplæg og debat stille skarpt på designantropologien i Danmark.

I første del af seminaret vil ledere og medarbejdere fra Novo Nordisk, DesignIt, Hospitalsenheden Horsens og Oticon konkretisere den designantropologiske praksis med eksempler fra deres arbejde.

I anden del vil der blive lagt op til en bredere debat,hvor førende forskere inden for feltet vil reflektere over og diskutere, hvad designantropologien er et udtryk for, og hvilke implikationer design kan have for antropologisk tænkning og praksis. Seminaret afsluttes med en fælles debat.

Program
9.15 – 9.45: Ankomst og registrering
9.45 – 10.00: Velkomst v/ Simon Lex, KU
10.00 – 10.30: Kirsten Lauritsen, Novo Nordisk (ikke bekræftet)
10.30 – 11.00: Sofie Holstein, Designit
11.00 – 11.30: Thea Boje Windfelt, Hospitalsenheden Horsens
11.30 – 12.00: Ditte Marie Nissen Storgaard, Oticon og SDU
12.00 – 13.00: Frokost 13.00 – 13.45: Christian Bason, Dansk Design Center
13.45 – 14.30: Wendy Gunn, SDU Design
14.30 – 15.15: Karen Lisa Salamon, KU og Ida Engholm, KADK
15.15 – 15.30: Pause
15.30 – 16.00: Opsummering og fælles debat

Tilmelding
Senest den 1. marts 2015 til Loa Teglgaard Christensen,Loa.Kristine.T.Christensen@anthro.ku.dk,

Deltagelse er gratis. No show fee på 250 DKK.

Læs mere på Institut for Antropologis hjemmeside: http://antropologi.ku.dk/ominstituttet/kalender1/seminar-designantropologi/

 

Categories
Afholdte arrangementer 2014-2016

Lancering af Tidsskriftet Antropologi nr. 70 – Optimering

Mandag d. 23. februar kl. 16.00-17.30

Lokale 16.2.55, Institut for Antropologi, Center for Sundhed og Samfund (CSS)

Dette temanummer sætter fokus på menneskets stræben efter at selvudvikle, forandre og forbedre ved hjælp af en mangfoldighed af teknologier og medicinske produkter og servicer, som får afgørende betydning for menneskers selvforståelse og gør kroppen, livet og selvet til et personligt projekt. Tendensen er særligt tydelig inden for sundhed, selvudvikling og kropslig og mental perfektion. Temanummeret går i dybden med eksempler på optimeringspraksisser og de sociale og kulturelle sammenhænge, de eksisterer i, og undersøger, hvordan de forskellige teknikker og praksisser påvirker hverdagsliv og forståelsen af, hvad det vil sige at være menneske.

Ved lanceringen vil redaktørerne sige et par ord om baggrunden for temanummeret efterfulgt af oplæg ved forfatterne Steffen Dalsgaard, Britt Ross Winthereik, Alexandra Ryborg Jønsson, Lærke Riis Pålsson og Maria Holten-Andersen.

Antropologforeningen sørger for forfriskninger til pausen. Arrangementet er åbent for alle, og tilmelding er ikke nødvendigt. Vel mødt!